Logotyp Patientskadenämnden

2008:15

Sterilitet. Ersättning.

Ersättningstvist. En kvinna har fått livmoder och ändtarm perforerade i samband med skrapning. Skadan har också orsakat sterilitet. Fråga om kvinnans ålder borde medföra att ersättning inte skall utgå för steriliteten.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 41-årig kvinna som i samband med skrapning utförd vid ett universitetssjukhus 2002-02-25 orsakats perforation av uterus och rectum (livmodern och ändtarmen). Den godkända patientskadan består av magtarmvredsliknande besvär som bl.a. krävt kirurgisk behandling.

 

Tvisten gäller ersättning för sveda och värk. Tvisten gäller även den åsatta medicinska invaliditetsgraden och ersättningen för men samt för infertilitet.

 

PATIENTEN är inte nöjd med den ersättning hon fått för sveda och värk med 11 000 kronor. Den ersättningen understiger kostnaderna hon haft för barnvakt. Hon är inte heller nöjd med den åsatta medicinska invaliditetsgraden (5 %) och den ersättning för bestående men hon fått med 46 000 kronor. Hon anser att hon i samband med ingreppet 2002-02-25 också blev steril.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ytterligare ersättning med följande motivering:

 

Ersättning för sveda och värk har betalats ut med totalt 16 400 kronor. Ersättningen har beräknats för perioderna 2002-02-25–2002-07-03, 2005-11-21– 2005-12-21 och 2006-06-25–2006-07-25. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till tid då hon vårdats på sjukhus.

 

Enligt vår bedömning har patientskadan medfört kvarstående besvär för framtiden med en medicinsk invaliditetsgrad som uppgår till 5 % och invaliditetstillståndet har bedömts inträda 2002-07-04 då den akuta tiden upphört. Ersättningen för lyte och men har beräknats enligt gällande tabell och efter åldersreducering uppgår ersättningen till avrundat 46 000 kronor.

 

Vi har bedömt patientens möjlighet att bli gravid och föda ett levande barn vid 42 års ålder är mycket små. Med stor sannolikhet har patientskadan förstört tubarfunktionen (äggledarfunktionen) helt. Patientskadan förutan hade hennes fertilitet (chansen att föda levande barn) varit nedsatt med minst 80 %. Det är därför inte klart mer sannolikt att orsaken till patientens nedsatta fertilitet beror på patientskadan än på åldersrelaterade faktorer. Hon är därför inte berättigad till ersättning för infertilitet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning utom beträffande steriliteten och gjorde följande bedömning:

 

– – –

 

Sterilitet

 

Patienten anser att patientskadan medfört att hon blivit steril medan PSR hävdar att patienten även om patientskadan inte hade inträffat hade haft en fertilitet som varit nedsatt med minst 80 % och att det inte är klart mera sannolikt att patientens nedsatta fertilitet beror på patientskadan än på åldersrelaterade faktorer.

 

Av handlingarna i ärendet framgår att patientskadan med övervägande sannolikhet har förstört äggledarfunktionen och att de sammanväxningar som uppkommit postoperativt omöjliggör framtida graviditet. Nämnden konstaterar vidare att patienten vid skadetillfället var 41 år och tre månader och att hon nyligen hade varit gravid även om denna graviditet avbröts genom ett missfall. De hormonprover som togs år 2005 och 2006, d.v.s. flera år efter skadetillfället 2002, påvisar inte säkert att patienten då hade kommit i klimakteriet. Enbart det förhållandet att patienten var underviktig och hade oregelbundna menstruationer medför inte någon övervägande sannolikhet för sterilitet.

 

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att patientskadans konsekvenser medför sterilitet. Den föreliggande utredningen ger enligt nämndens mening inte stöd för att patienten med övervägande sannolikhet skulle ha varit steril även om inte patientskadan inträffat. Under sådana förhållanden är patienten enligt nämndens uppfattning berättigad till ersättning för sterilitet. Tilläggas kan att tabellverket omfattar sterilitet hos kvinnor intill 50 års ålder. Det ankommer på bolaget att beräkna ersättningens storlek.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 445/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter