Logotyp Patientskadenämnden

2008:12

Tarmoperation. Ej medicinskt motiverad behandling. Ersättning.

Icke medicinskt motiverad åtgärd. Ersättning.

En 65-årig patient med insulinbehandlad diabetes, Crohns sjukdom samt MS (multipel skleros) och neurogen blåsrubbning sekundär till MS har genomgått en komplicerad tarmoperation efter bl.a. byte av urinvägskateter. Ingreppet har inte ansetts medicinskt motiverat.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 65 -årig kvinna med insulinbehandlad diabetes, Crohns sjukdom samt MS (multipel skleros) och neurogen blåsrubbning sekundär till MS. Patienten hade stomi.

 

Hon har tidigare tömt blåsan intermittent med hjälp av kateter. Sedan 1996 har hon haft en kvarliggande kateter i blåsan. Man gjorde ett försök 20051208 att förse patienten med en suprapubisk blåsfistel (kateter som via nedre delen av buken förs in i urinblåsan), men detta fick avbrytas. Hon genomgick ett nytt kirurgiskt ingrepp 20060109 då man med hjälp av ultraljud anlade en blåsfistel utan några större besvär. Hon mådde efter ingreppet väl. Hon återkom sedan 20060114 med kräkningar och smärtor i buken som även var uppspänd. Hon uppger att hon haft avföring i stomin dagen innan. Hon opererades därför 20060116 med aderhenslösning (frigörande av sammanväxningar) och ileocekalresektion (borttagande av tunntarm). En meter av tunntarmen avlägsnades och man tog bort den tidigare inopererade katetern och en annan kateter (KAD) placerades i urinröret. Efter utskrivningen har hon haft fortsatta buksmärtor och har knappast kunnat äta. Hon lades in 20060320 och vårdades inneliggande t.o.m. 20060420. Patienten hade stegrade inflammationsvärden men ingen feber. Hon behandlades med Betapred (kortisonpreparat) och antibiotikum samt fick även blodtransfusioner. Förbättrades kliniskt men hade fortsatta tarmbesvär från sin grundsjukdom d.v.s. Crohns sjukdom.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon i samband med inläggande avkateter i urinblåsan 20060109 vid urologisk/röntgenklinik har drabbats av tarmvred vilket medfört att man fick ta bort en meter av nedre delen av tunntarmen. Detta har lett till att hennes tarmsjukdom Mb Crohn har försämrats.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Vi har bedömt att det var medicinskt motiverat att operera. Ingreppet utfördes enligt en medicinskt vedertagen metod och på vedertaget sätt. Trots att ingreppet utfördes med försiktighet med hjälp av ultraljud uppkom skada. Det går inte att med ultraljud urskilja att tarmkäxet (vävnader som ligger i det dubbelveck av bukhinnan i vars yttre del av tarmen ligger och fäster tarmen mot bukväggen) skulle ligga framför urinblåsan, vilket också är mycket ovanligt. Ingreppet med hjälp av ultraljud får betraktas som ett halvblint förfarande. Skadan har med tillämpning av facitresonemang inte varit möjlig att undvika. Någon annan behandlingsmetod som tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sett mindre riskfyllt finns inte.

 

PATIENTEN har fört ärendet vidare till Patientskadenämnden och motiverat sitt krav på följande sätt:

 

Hon hade fått information om att det skulle röra sig om ett mindre ingrepp i syfte att slippa svidningar i underlivet och göra livet lättare. Då det inte rörde sig om en livsnödvändig operation hade hon avstått från ingreppet om hon vetat hur det kunde gå. Det har skett en försämring i hennes grundsjukdom, d.v.s. Crohns sjukdom. Hon anser därför att hon är berättigad till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har insulinbehandlad diabetes, Mb Crohn och MS. MS-sjukdomen har medfört en neurogen blåsrubbning som kräver ständigt blåsdränage. Sedan 1996 har hon haft kvarliggande kateter i blåsan, vilket innebär ökad risk för infektioner. P.g.a. problem med kateterstopp och sveda i underlivet, bytte man ut katetern (KAD) mot suprapubisk blåsfistel i januari 2006. Vid ingreppet perforerades tunntarmsmesenteriet. Tarmperforationen krävde operation med adherenslösning (frigörande av sammanväxningar) och ileocekalresektion (borttagande av tunntarm). Det postoperativa förloppet var komplicerat med buksmärtor, kräkningar och svårigheter att äta. Skadan har medfört kvarstående besvär med buksmärtor och en försämring av patientens tarmsjukdom Mb Chron.

 

Nämnden anser att indikationen för att anlägga blåsfistel var relativ. Patienten hade besvär med lokal irritation, men inga febrila urinvägsinfektioner. Infektionsrisken är lika stor vid KAD och suprapubisk kateter. Riskerna för läckage är också likvärdiga vid de båda behandlingsalternativen och skillnaden i hantering av dem är marginell. Med beaktande av patientens grundsjukdomar får indikationen också betraktas som så tveksam att det vid en samlad bedömning enligt nämndens mening inte var medicinskt motiverat att göra detta ingrepp. Patienten är således berättigad till ersättning för följderna av detta.

 

Ersättningsbar patientskada föreligger.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

176/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter