Logotyp Patientskadenämnden

2008:10

Samband med vården. Ersättning.

Olycksfallsskada. Olycksfallet har ett sådant samband med vården att det föreligger rätt till patientskadeersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 77-årig kvinna med cancer i livmodern. Patienten kom in till kvinnoklinik 2003-06-17 för en planerad hysterektomi. Operationen utfördes 2003-06-18. Postoperativt mådde patienten illa men kräktes inte. 2003-06-20 kunde hon äta kvällsmat utan att må illa. Hon mådde mycket bättre under kvällen och låg och läste.

 

2003-06-21 kl. 22.00 mådde patienten mycket bättre och låg och läste. Kl. 01.50 hördes en duns. Patienten satt då på golvet vid toalettdörren. Hon hade slagit upp en bula i bakhuvudet. När hon försökte resa sig kanade hon med handen och slog upp ett sår på vänster ögonbryn. Hon fick strips och tryckförband på ögonbrynet. Under eftermiddagen och kvällen fick patienten tilltagande yrsel med snedsteg åt höger, sluddrigt tal och var periodvis förvirrad. Akut remiss för CT-hjärna utfärdades för att utesluta blödning. Undersökningen visade ingen blödning eller färsk infarkt.

 

2003-06-22–2003-06-25 vårdades patienten på intensivvårdsavdelning på grund av rubbad natriumkaliumbalans.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon i samband med vård efter hysterektomioperationen ramlat ur sängen. Olycksfallet medförde yrsel, dövhet på vänster öra och dimsyn till flöjd av skada på hjärnstammen. Olycksfallet inträffade 2003-06-21 på kvinnokliniken vid ett lasarett.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

PSR utgår från att journalföringen skett på vedertaget sätt och att alla uppgifter av vikt noterats.

 

Försäkringen gäller bara för sådana skador som har orsakats i samband med undersökning, behandling eller annan åtgärd som har med vården att göra. Försäkringsskyddet omfattar inte de normala olycksfallsrisker som kan föreligga oberoende av vårdsituationen. Enligt vår bedömning har olycksfallet inte sådant samband med vården som avses i patientskadelagen. Patientens hälsotillstånd var inte sådant att hon behövde särskild tillsyn i samband med toalettbesök eller att sänggrindar var nödvändiga. Hon har således inte försatts i en situation som ger en förhöjd olycksfallsrisk. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning. Patientens ersättningskrav har därför avvisats.

 

PATIENTEN har fört ärendet vidare till Patientskadenämnden och motiverat sitt krav på följande sätt:

 

Verkligheten stämmer inte överens med journalen. Efter tre timmars operation med efterföljande två dagars kräkningar, mår man inte bra och det är en omöjlighet att läsa något överhuvudtaget. Ögonen, synen klarar inte detta efter så lång narkos. Dagen efter fallet berättades för patientens anhöriga att nattpersonalen hittat henne liggande på golvet bredvid sängen och att hon hade fått droppställningen över sig. Den hade slagit hårt mot vänster ansiktshalva och slagit upp vänster ögonbryn cirka 4 cm.

 

Vid anhörigas förfrågan om varför sidoskydden på sängen inte dragits upp fick de till svar att det skulle patienten själv säga till om och att det fanns risk för att patienten då skulle ha klättrat över och fallit ändå högre. Patienten anser vidare att det bör åläggas sjukhuspersonalen att ha omdöme att skydda omtumlade, nyopererade patienter från fall.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Ersättning kan lämnas för skada som med övervägande sannolikhet är orsakad av olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.

 

Operationen (hysterektomi) utfördes den 18 juni 2003 och enligt sköterskeanteckningar förbättrades patientens tillstånd under de närmast följande dygnen fram till kvällen före olyckstillfället. Olycksfallet skedde natten mot den 21 juni och samma dag befanns patienten ha en rubbad natriumkaliumbalans och hon blev behandlad på intensivvårdsavdelning med korrigering av elektrolyter. En abnorm ADH-insöndring, som medförde saltrubbning, konstaterades och denna har med stor sannolikhet givit patienten yrsel och motorikrubbning samt relativ förvirring och varit bidragande orsak till olycksfallet. ADH-insöndring är ett tillstånd som kan ha olika orsaker men enligt nämndens bedömning kan vätskebehandlingen under operationen starkt ha bidragit till att framkalla det tillstånd under vars inflytande olycksfallet inträffade. Nämnden anser att olycksfallet därför får anses ha ett sådant samband med vården att det enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen föreligger rätt till patientskadeersättning för de skador som uppkommit genom olycksfallet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 149/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter