Logotyp Patientskadenämnden

2008:09

Muskelbristning i axel. Ej medicinskt motiverad behandling. Ersättning. Jfr 2009:03.

Icke medicinskt motiverad åtgärd. Ersättning.

En 67-årig patient med långvariga besvär av förslitningsskador i axlar och nacke har av sin arbetsgivare hänvisats till företagshälsovården för funktionsbedömning. Vid testet uppstod en akut bristning av den muskelgrupp som stabiliserar vänster skuldra. Med hänsyn till patientens sjukdomshistoria borde testet inte ha utförts.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 67-årig man med besvär från axlar och nacke. Hans besvär i höger axel började redan i 20årsåldern. Sedan 1970-talet även besvär med vänster axel. Han har sysslat med anläggningsarbeten och fick år 1988 skadorna godkända som arbetsskador. Vid en läkarkontakt år 1989 fick han diagnosen rotator cuff syndrome (rotatorkuffen är en muskelgrupp som stabiliserar skuldran) och fick rådet att söka lindrigare arbete. Han hade röntgenverifierade artrosförändringar i båda axlarna och beskrevs i en sjukgymnastjournal som en ”man med mångåriga problem från utslitna axlar”. År 2002 råkade han ut för en fallolycka och opererades år 2004 i höger axel p.g.a. acromioclavicularledsartros (förslitning i leden mellan nyckelbenet och skulderbladet).

 

Den 21 april 2005 hade han fortfarande heltidsanställning och kallades på sin arbetsgivares initiativ till företagshälsovård för ”Funktionsbedömning och Rörelseanalys”. Vid testet uppstod en akut bristning av rotatorkuffen i vänster axel. Före testet hade patienten fått fylla i en sjukdomshistorik enligt formulär som underlag för bedömning av hur testet skulle utföras. Vid det aktuella testet hade sjukgymnasten anpassat testet med hänsyn till sjukhistorien. Sjukgymnasten lade på ett manuellt isometriskt motstånd och i samband med att patienten skulle hålla emot med höjd armbåge med överarmen intill kroppen uppstod muskelbristningen.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att han efter testet inte kunde röra vänster arm. Vid ett besök på ortopedklinik vid ett universitetssjukhus den 2 maj 2005 konstaterade man att en sena i vänster axel var av. Patienten blev inlagd för operation. Han sjukskrevs den 24 april 2005. Han begärde ersättning för personskada och inkomstförlust.

 

Försäkringsgivare i detta ärende är CRAWFORD & COMPANY. Bolaget avböjde ersättning med följande motivering:

 

Två av bolagets medicinska rådgivare i ortopedi har samstämmigt kommit fram till slutsatsen att skadan inte skulle ha uppstått i normal (frisk) muskelvävnad. Man har ansett att det föreligger åldersrelaterade degenerativa förändringar och oavsett behandlingen skulle samma skada ha uppstått i samband med exempelvis dammsugning. Sjukgymnasten har vidtagit alla de försiktighetsåtgärder man rimligen kan begära. Bolaget anser att undersökningen utförts på ett korrekt sätt. Skadan kan inte betraktas som en behandlingsskada och någon ersättning kan inte utges.

 

PATIENTEN har fört ärendet vidare till Patientskadenämnden och yrkat bifall till sina ersättningsyrkanden.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har dubbelsidig acromioclavicularledsartros. Detta förhållande ökar avsevärt risken för utveckling av degeneration i rotatorcuffen. Det var emellertid först vid funktionsbedömningen av vänster axel den 21 april 2005 som patienten fick en bristning i den degenererade cuffen. Denna ruptur skulle i och för sig ha kunnat uppkomma oberoende av den aktuella funktionsbedömningen, men när detta i sådant fall skulle ha skett kan inte bedömas. Det hade kunnat dröja flera år innan bristningen uppstått. I detta ärende är det således den aktuella funktionsbedömningen som har orsakat skadan. Om åtgärden inte hade vidtagits skulle bristningen inte ha uppkommit. Skadan är med andra ord en direkt följd av undersökningen.

 

Med hänsyn till patientens acromioclavicularledsartros och besvär borde enligt nämndens mening funktionsbedömningen inte ha utförts, eftersom det förelåg en uppenbar risk för att en bristning i cuffen skulle kunna uppkomma vid en sådan undersökning. Ingreppet kan således inte anses ha varit medicinskt motiverat och den bristning som uppkom vid funktionsbedömningen får därför anses utgöra en ersättningsbar patientskada i lagens mening. Rätt till patientskadeersättning föreligger således.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 61/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter