Logotyp Patientskadenämnden

2008:06

Arbetsoförmåga/inkomstförlust. Ej ersättning.

Ersättningstvist. Fråga huruvida arbetsoförmåga med åtföljande inkomstförlust var en följd av godkänd patientskada efter felaktig diagnos av halsryggsdiskbråck. Frågan har besvarats nekande.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man, född år 1960, som hade en genomgången opticusneurit (synnervsinflammation) i höger öga 1988. Under 1990-talet fick han tilltagande problem med täta urinträngningar och inkontinens. Under 2001 fann man vid neurologisk undersökning stegrade senreflexer i benen med bilateral Babinski. Förutom urinblåsebesvär hade han bestående värk i underben och fötter samt småryckningar i benmuskulatur. MRT-hjärna utfördes 2003 och man bedömde symtomen som progressiv multipel scleros. Patienten genomgick en endokardit p.g.a. enterococcinfektion 2003 med efterföljande mitralisinsufficiens och han opererades med klaffplastik.

 

I februari 2005 utfördes MR-undersökning som visade ett tvådelat diskbråck i nivån C5–C6 och som kraftigt påverkade medulla, varvid han remitterades till neuroortopedisk klinik där han opererades den 21 juli 2005. Ingreppet utfördes komplikationsfritt och han skrevs ut den 23 juli 2007. Vid återbesök den 7 september 2005 noterades i journalen både subjektivt och objektivt en klar förbättring.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har ansett att man i juni 2002 felaktigt diagnostiserade patientens symtom som orsakade av MS medan det vid undersökning 2005 visade sig att det rörde sig om ett diskbråck i halsryggen. PSR har därmed bedömt att patienten har rätt till ersättning för det ökade och förlängda lidande som diagnosfördröjningen medförde under perioden juni 2002–mars 2005. Ersättning har lämnats för sveda och värk under denna period.

 

Efter omprövning har PSR slutligen bedömt att den totala medicinska invaliditeten (inkl. grundsjukdomen/ar) uppgår till 50 %, varav högst 10 % är orsakade av den fördröjda diagnosen. Patienten har accepterat PSR:s bedömning och önskade inte längre prövning i Patientskadenämnden i denna del.

 

PATIENTEN har begärt att Patientskadenämnden prövar kravet om ersättning för inkomstförlust.

 

PSR avböjde ersättning för inkomstförlust med följande motivering:

 

Enligt vår bedömning har den funktionsnedsättning som orsakats av diagnosfördröjningen inte bidragit till patientens arbetsoförmåga. Patienten hade allt sedan 1990-talet, d.v.s. redan många år före den godkända patientskadan, haft besvär av andra symtom såsom, neurogen blåsrubbning, hjärtproblem etc. Vi anser således att patientens arbetsoförmåga är orsakad av hans grundsjukdomar och inte av den godkända patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att rätt till ersättning för inkomstförlust inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Den godkända patientskadan utgörs av följderna av att patientens symptom från halsryggsdiskbråcket felaktigt diagnostiserats som MS under perioden juni 2001–mars 2005.

 

Patienten uppbär hel förtidspension (retroaktivt) sedan augusti 2001 till följd av framför allt inkontinensproblem samt neurologiska bortfallsbesvär i benen. Inkontinensbesvären och övriga neurologiska besvär beror på halsryggsdiskbråcket.

 

Nämnden delar PSR:s bedömning att diskbråcket medfört en så långvarig ryggmärgspåverkan redan år 2001 att man inte hade kunnat restituera bortfallsbesvären och inkontinensproblemen även om man hade opererat diskbråcket vid denna tidpunkt. Att patientens besvär under flera år felaktigt tolkats som MS har följaktligen inte haft någon betydelse för arbetsförmågan. Patienten har således inte rätt till ersättning genom patientförsäkringen för eventuell inkomstförlust till följd av att han är helt arbetsoförmögen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 861/2007

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter