Logotyp Patientskadenämnden

2008:05

Av sjukvården borttappad tand kan vara personskada.

Kan en av sjukvården borttappad tand berättiga till ersättning för personskada?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 47-årig kvinna med epilepsi (EP) som i samband med att hon fallit ihop på sin arbetsplats slagit ut tand 21. Detta skedde den 15 februari 2006. Hon fördes till kirurgakuten då hon hade mycket blod i ansiktet och i bakhuvudet. Det noterades också att hon hade en lös tand. Hon behandlades med läkemedel och vaknade successivt upp. Hon hade normala rörelser i armar och ben men hade svårt att tala på grund av sår på läpparna, i gommen och omkring tänderna. Sår observerades även i näsregionen och pannregionen samt ett ”brillenhematom” runt vänster öga. Patientens pupiller reagerade först trögt på ljus men förbättrades successivt, vilket även Babinskis tecken (vid retning av fotsulan böjer stortån uppåt i stället för nedåt vilket är det normala) gjorde när patienten vaknade upp. Hon remitterades efter preliminär bedömning för CT-hjärna som var invändningsfri. Hon hade i övrigt inte några andra neurologiska symptom men en näsfraktur konstaterades. Patienten lades in för observation och ordinerades kontroll av puls, blodtryck och vakenhetsgrad. Remiss skrevs till ÖNH och käkkirurgiska kliniken. Den 16 februari besökte patienten käkkirurgiska kliniken och av journalanteckning framgår att flera tänder skadats och att tanden 21 var utslagen. Någon käkfraktur kunde inte ses på röntgen. Patienten uppmanades att söka sin ordinarie tandläkare sedan hon kommit hem för att åtgärda sina tänder. I journalanteckning från den 17 februari 2006 anges att patientens utslagna tand 21 slarvats bort av sjukvården. Patienten skrevs ut den 21 februari 2006.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att den utslagna tand 21 som hon intakt förde med sig till akutmottagningen slarvades bort av personalen. Hon önskar Patientskadenämndens yttrande i ärendet och anför i huvudsak att tanden, om den inte tappats bort, skulle ha kunnat reinplanteras utan svårigheter. Hon önskar ersättning för behandling hos tandläkare med inplantat samt ersättning för sveda och verk.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patienten har fallit ihop på sin arbetsplats och förts till kirurgakuten då hon haft mycket blod i ansiktet och bakhuvudet. Hon bedömdes ha drabbats av ett EP-anfall och behandlades med läkemedel och vaknade successivt upp. CT-hjärna beställdes. Denna var invändningsfri men en näsfraktur konstateras. En utslagen tand måste, om prognosen ska vara god, reinplanteras inom en halv timme. Efter en och en halv till två timmar är prognosen mycket dålig. Patientens tillstånd krävde med nödvändighet andra undersökningar och behandlingar än att reinplantera den utslagna framtanden under de närmast följande timmarna efter ankomsten till akutmottagningen. Således är det inte sannolikt att den utslagna tanden framgångsrikt hade kunnat reinplanteras även om den inte hade förkommit. Patientens förlust av den utslagna tanden har inte något samband med en vårdåtgärd och utgör inte heller en personskada i patientskadelagens mening. Någon rätt till patientskadeersättning föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har som patientskada anmält att den utslagna tand 21 som hon intakt förde med sig till akutmottagningen slarvades bort av vårdpersonalen.

 

Enligt handlingarna i ärendet inkom patienten till akutmottagningen efter att ha drabbats av ett epilepsianfall som även hade lett till att hon slagit ut en tand. Tanden omhändertogs av vårdpersonalen men tappades bort under vårdförloppet.

 

Nämnden konstaterar att förlusten av en tand, som det skulle ha varit möjligt att återplacera, i och för sig kan utgöra en patientskada. För att ha en god prognos för inläkning av en lossnad tand krävs dock att tanden sätts tillbaka inom de närmaste timmarna efter traumat. I det aktuella fallet var patientens tillstånd så allvarligt att det var nödvändigt och riktigt att i första hand inrikta vården på behandlingen av det epileptiska sjukdomstillståndet. Det hade därför enligt nämndens mening, även om tanden hade tagits tillvara, inte funnits någon möjlighet att utföra en återinsättning av tanden inom den tid som krävdes för att den skulle kunna räddas. Under sådana förhållanden utgör förlusten av tanden inte en sådan personskada som kan föranleda rätt till ersättning enligt 6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 805/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter