Logotyp Patientskadenämnden

2008:04

Olyckshändelse vid utrikes rehabresa. Ej sjukvård i Sverige.

Begreppet hälso- och sjukvård i Sverige. Omfattas olyckshändelse på en spansk flygplats i samband med flygresa till rehabiliteringsklinik på Teneriffa av begreppet hälso- och sjukvård i Sverige? Frågan har besvarats nekande.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

3 § samt 6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 55-årig kvinna med kvarstående vänstersidig pares efter insjuknande i stroke 1997. Patienten hade beviljats en av landstinget bekostad rehabiliteringsperiod på kliniken Vintersol på Teneriffa. Flygresan var arrangerad av Stiftelsen Humlegården och man hade anlitat flygbolaget Iberia. I samband med mellanlandning i Madrid uppstod en situation där patienten med hjälp av flygpersonal förflyttades till en transportrullstol. Vid förflyttningen skadades hennes vänstra fot.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada onödigt lidande och bestående men till följd av skador i vänster fot som uppstod i samband med flygresan. Patienten anser att det är självklart att patientförsäkringen ska träda in eftersom hon skadades i samband med en av landstinget bekostad rehabiliteringsvistelse. Hon framför också skarp kritik mot flygpersonalen som utsatte både henne och andra medresenärer för kränkande behandling.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling.

 

Enligt vår bedömning omfattas de anmälda skadorna inte av patientskadelagen. Patientförsäkringen gäller bara för sådana skador som har orsakats i samband med undersökning, behandling eller annan liknande åtgärd som har med vården att göra. Försäkringsskyddet omfattar inte de normala olycksfallsrisker som kan föreligga oberoende av vårdsituationen. Enligt patientskadelagen kan ersättning vara aktuell vid olycksfall som har inträffat under sjuktransport och med detta avses ambulanstransport eller liknande och sådan transport kan inte anses föreligga i detta fall.

 

Med anledning av patientens uppgifter om brister i bemötande, service och allmänt omhändertagande under flygresan, vill vi framhålla att patientskadelagen inte omfattar sådana ansvarsfrågor.

 

Vi har sammanfattningsvis bedömt att det inte föreligger någon patientskada i patientskadelagens mening och ersättning har därför avböjts.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN, som noterade att PSR inte syntes ha prövat den anmälda skadan enligt LÖF:s behandlingsskadeförsäkring vid utlandsvård, delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

I 3 § patientskadelagen anges att lagen endast gäller skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

 

Den anmälda händelsen inträffade vid mellanlandning på en utrikes belägen flygplats, i samband med att patienten transporterades i en så kallad transportrullstol. Eftersom den uppkomna skadan således inte inträffade i Sverige föreligger inte någon rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 838/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter