Logotyp Patientskadenämnden

2008:02

Nämndens behörighet. Särskilt åtagande.

Fråga om nämndens behörighet. Tandskada. Skadan är inte ersättningsbar enligt patientskadelagen. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) har emellertid betalat ut ersättning enligt ett särskilt åtagande om ersättning för nervskador. Patienten har begärt nämndens prövning av ersättningens storlek. Nämnden har ansett sig sakna behörighet att pröva frågan om patientens eventuella rätt till ersättning som grundar sig på ett särskilt åtagande från LÖF.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 och 17 §§ patientskadelagen (1996:799)

 

Patienten har anmält att en nervskada uppstod efter extraktion den 16 maj 2003 av tanden 38 i vänster underkäke. Det förelåg indikation för extraktion av tanden och operationen utfördes på riktigt sätt och med riktig preoperativ planering. Den nervskada som uppstod är en ej undvikbar komplikation och medför alltså inte rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags (LÖF:s) patientförsäkring gäller dock med en utvidgning i förhållande till vad patientskadelagen föreskriver när det gäller nervskador som inträffat från och med den 1 januari 2003 varför personskaderegleringsbolaget (PSR) har ansett att rätt till ersättning föreligger för den uppkomna nervskadan och har beslutat att patienten skall få ersättning för sveda och värk samt lyte och men/olägenheter med sammanlagt 32 000 kronor.

 

PATIENTEN var inte nöjd med ersättningens storlek utan förde ärendet vidare till nämnden med begäran om högre ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg sig inte behörig att pröva frågan och gjorde följande bedömning:

 

PSR har gjort bedömningen att nervskadan inte berättigar till patientskadeersättning enligt patientskadelagen. Nämnden delar denna bedömning och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada enligt denna lag.

 

PSR har emellertid betalat ersättning för nervskadan i enlighet med ett utvidgat försäkringsåtagande från LÖF. Patienten har inte godtagit PSR:s bedömning av ersättningens storlek och har begärt att nämnden ska pröva denna.

 

Enligt 17 § patientskadelagen (1996:799) skall Patientskadenämnden på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol yttra sig över ersättningsfall. I arbetsordningen för Patientskadenämnden anges att nämnden skall avge rådgivande yttranden i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen eller enligt de tidigare gällande ersättningsbestämmelserna för patientförsäkringen. Det ingår således inte i nämndens uppdrag att yttra sig över bedömningar som grundar sig på åtaganden av annat slag, exempelvis det i detta fall aktuella utvidgade åtagandet från LÖF.

 

Nämnden kan därför inte pröva och yttra sig över de beslut som fattats i ärendet av PSR med stöd av det utvidgade åtagandet från LÖF.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 190/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter