Logotyp Patientskadenämnden

2007:05

Kostnader för personlig assistent.

Ersättningstvist. En patient har drabbats av behandlingsskada som lett till total medicinsk invaliditet. Tvisten gäller patientens rätt till kostnadsersättning för personliga assistenters uppehälle när de åker med patienten på sommarläger.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en pojke, född år 1988 med fosterskador, som ansetts medföra en medicinsk invaliditet på 30 %. År 1990 opererades han för en hjärntumör. Efter operationen konstaterades att han var helt blind, hade högersidig hemipares, epilepsi, tal och språkstörningar etc. Operationen hade utförts omkring ett och ett halvt år för sent, vilket godkänts som patientskada och den totala medicinska invaliditeten har bedömts till 100/100 %.

 

TVISTEN gäller nu om kostnadsersättning för assistenters uppehälle när de åker med patienten på sommarläger skall ersättas genom patientförsäkringen.

 

PATIENTENS FÖRÄLDRAR uppger att det krävs minst tre assistenter per dygn när sonen ska resa bort. För varje så kallad LSS-timme (LSS = lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) utgår en kostnadsersättning och den räcker inte till för att betala tre assistenter i mer än ca en vecka om året. Sonen brukar åka på ett fem dagars läger, varvid assistenternas resa, uppehälle och traktamente för ett sådant läger innebär att pengarna tar slut. De anser att en rimlig begäran är att sonen får möjlighet att göra fler utflykter per år, t.ex. på sport eller påsklov.

 

Kostnaderna för assistenter vid resor är en regelbundet återkommande utgift som sonen har p.g.a. sin skada och så kommer det att vara så länge han lever. Eftersom varken kommunen, landstinget eller försäkringskassan står för de yrkade kostnaderna anser de att dessa ska betalas genom patientförsäkringen.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har avböjt kravet med följande motivering:

 

Olika kostnadskrav har framställts med mellan 5 000 kr–6 810 kr/år. Totalt har ersättning för lyte och men lämnats med 760 000 kronor och olägenheter i övrigt med 90 000 kronor. Förnyad bedömning av ersättning för olägenheter i övrigt (anspänning) kommer att omprövas i juli 2007 och då livsvarigt.

 

Fr.o.m. april 2006 t.o.m. juni 2007 betalar vi en kostnadslivränta med 5 654 kronor/år. Beloppet avser mellanskillnaden mellan godtagbara kostnader och merkostnadsersättningen från försäkringskassan.

 

I juli 2007 – när sonen blir 19 år – kommer försäkringskassan att pröva aktivitetsersättning och i samband med detta har vi informerat om att man även ska ansöka om handikappersättning. Förnyat ställningstagande till kostnadsersättning ska därefter göras av oss. Vi kommer då även att beräkna inkomstförlust.

 

Vad gäller kostnader för assistenter som handikappad behöver för sina grundläggande behov, ska sådana kostnader ersättas genom LSS. Det är således lag på att ersättning för personliga assistenter ska ersättas genom det allmänna. Man kan begära utökat antal timmar – om sonen behöver det – även om det bara är för viss tid.

 

Vi har bedömt att någon ersättning för assistenternas omkostnader inte kan lämnas genom patientförsäkringen. Om sonen väljer att ha flera aktiviteter än vad som betalas genom det allmänna anser vi att lämnad ersättning för lyte och men samt olägenheter i övrigt kan tas i anspråk.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning och gjorde följande bedömning:

 

Särskilt stöd och service till funktionshindrade tillgodoses genom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag (1993:389) om assistansersättning (LAS).

 

Brukaren kan välja hur assistansen ordnas t.ex. genom att själv vara arbetsgivare och anställa en eller flera assistenter eller anlita assistenter som kommunen, kooperativ, ett företag eller annan organisation är arbetsgivare för. Av underlagen i ärendet framgår att (sonens) personliga assistans bedrivs med Karlstads kommun som assistansanordnare.

 

Assistansersättning lämnas med ett schablonbelopp per timme oberoende av vilka kostnader för assistansen som den ersättningsberättigade faktiskt har haft. Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) anger att schablonbeloppet bland annat är avsett att täcka omkostnader för assistenter vid gemensamma aktiviteter med den ersättningsberättigade såsom resor.

 

Den kostnad som yrkas i ärendet omfattas således av den rättighetslagstiftning för vilken det allmänna svarar och rätten till ersättning regleras i den lagstiftningen. Någon rätt till ytterligare ersättning genom patientförsäkringen föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 249/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter