Logotyp Patientskadenämnden

2007:02

Kostnad för singelimplantat. Ersättning.

Tandskada. Ersättningstvist. Föreligger rätt till ersättning för singelimplantat (jfr referat 2007:01)?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 51-årig kvinna som vid behandlingstillfället år 2002 fick tand 46 rotbehandlad. I samband med rotbehandlingen uppkom en instrumentfraktur. Under år 2004 uppdagades att inflammation förelåg runt roten med instrumentfraktur, varför nödvändig behandling insattes. Tanden avlägsnades 2005-05-11 på grund av kvarstående besvär.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har ansett att förlusten av tand 46 p.g.a. instrumentfraktur är en patientskada men ansett att skälig och nödvändig behandling är broterapi och att en sådan motsvarar en beräknad patientkostnad av 16 000 kronor.

 

PATIENTEN begärde ersättning för singelimplantat tand 46 motsvarande en patientkostnad av 19 000–23 100 kronor i stället för ersättning för en brokonstruktion på maximalt 16 000 kronor. Hon ansåg att ersättning skall lämnas för singelimplantat tand 46. Hon accepterade inte ersättning för en brokonstruktion motsvarande tänderna 45 46 47 som PSR godkände. En brokonstruktion medför alldeles för mycket besvär i jämförelse med ett singelimplantat.

 

PSR motiverade sin ståndpunkt på följande sätt:

 

Med hänsyn tagen till omgivande tänder och dess status i kombination med den praxis i den allmänna tandvårdsförsäkringen som gäller för implantatbehandling i sidopartierna anser PSR att skadebetingad, skälig och nödvändig behandling är broterapi 45 46 47. Beloppet för behandlingen motsvarar en beräknad patientkostnad av 16 000 kronor. Tillräckliga odontologiska indikationer saknas i detta fall för att frångå Riksförsäkringsverkets allmänna råd vid implantatbehandling i sidopartierna, baserat utifrån den allmänna tandvårdsförsäkringen.

 

Om man väljer en dyrare vårdform får man normalt inte full ersättning från försäkringen. PSR har informerat om detta och meddelat att patienten själv får bekosta mellanskillnaden mellan broterapi och implantatbehandling. Rätt till full kostnadsersättning för implantatbehandling har avböjts av patientförsäkringen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patienten hade rätt till kostnadsersättning för singelimplantat och gjorde följande bedömning:

 

En grundläggande princip inom ersättningsrätten är att den skadelidande skall ha full ersättning för sin förlust. När det särskilt gäller ersättning för kostnader gäller också här principen att full ersättning skall utgå och att ersättningen skall syfta till att i största möjliga utsträckning neutralisera verkningarna av skadan. Endast nödvändiga och skäliga kostnader ersätts emellertid vilket innebär bl.a. att den skadelidande normalt får acceptera den standard som erbjuds inom den allmänna sjukvården när vårdbehovet skall tillgodoses.

 

Tillämpat på det nu aktuella fallet innebär detta enligt nämnden att det i princip föreligger rätt till ersättning för alla de behandlingskostnader som uppkommer vid en behandling som ur medicinsk eller odontologisk synpunkt reparerar skadan på ett så bra sätt som möjligt, att implantatbehandling i detta fall ur odontologisk synpunkt är ett bättre alternativ än att ersätta den förlorade tanden med en brokonstruktion, bland annat på grund av att en brokonstruktion skulle innebära att två praktiskt taget friska tänder slipas ner, samt att kostnaden för implantatbehandling därmed i detta fall måste anses nödvändig och skälig. Patientens kostnader för implantatbehandling bör därför ersättas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 554/2006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter