Logotyp Patientskadenämnden

2006:05

Kiropraktorbehandling eller konservativ behandling. Ersättning.


1. Vilken inverkan har patientens eget val av behandlingsmetod på hans rätt till ersättning från patientförsäkringen?

2. Skadan skulle i detta fall kunnat undvikas genom att man valt en annan behandlingsmetod – i detta fall konservativ behandling tillsammans med smärtstillande medel – som tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 45-årig man med besvär från nacke och ländrygg. Patienten sökte den 15 augusti 1998 en kiropraktor, som fann att patienten hade stel nacke vid rotation åt vänster och sämre extension. Patienten behandlades med manipulation inom både halsryggrad och övre bröstrygg. I direkt anslutning till behandlingen fick patienten smärtor ner i vänstra överarmens bakre sida. Två dagar senare var patienten försämrad med värk i vänster arm samt domningskänsla i pek och långfinger.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält dessa försämringar samt muskelatrofii vänster arm. Patienten anmälde skadan år 2003 hos skadeförsäkringsbolaget If och uppgav att besvären då fortfarande kvarstod.

 

SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGET IF avböjde ersättning med följande motivering:

 

If anser det övervägande sannolikt att sjukgymnasten genom sin behandling orsakat en skada på en nervrot på vänster sida. Behandlingen föregicks av noggrann anamnes och undersökning. Behandlingen genomfördes på ett vedertaget sätt och därmed har den tillförda skadan inte varit möjlig att undvika. De besvär som patienten uppvisade vid besöket hos sjukgymnasten den 15 augusti 1998 innebar risk för att symtom av den karaktär som uppträdde kunde ha utlösts även av andra behandlingsmetoder.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden vill inledningsvis framhålla att det inte är möjligt att vägra en patient ersättning på den grunden att patienten själv har valt en viss behandlingsmetod. Även om patienten begär en viss behandling får denna inte ges om den inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En annan sak är att ersättning kan vägras om patienten förklarat sig inte acceptera en alternativt tillgänglig metod (se nämndens referatsamling 1999:01).

 

Försäkringsbolaget har vitsordat att den anmälda nervrotsskadan (vänstersidigt C VII-syndrom) har orsakats av kiropraktorbehandlingen den 15 augusti 1998. I detta fall har skadan uppkommit trots att patienten behandlats enligt en vedertagen metod och på ett riktigt sätt. Den fråga som nämnden har att ta ställning till är därmed om skadan enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Nämnden finner i likhet med försäkringsbolaget att nervrotsskadan inte har kunnat undvikas genom ett annat utförande av den valda manipulationsbehandlingen.

 

Frågan är då om den uppkomna skadan hade kunnat undvikas genom att välja en annan behandlingsmetod. Ett av flera alternativa förfaranden som skulle ha kunnat tillgodose vårdbehovet i detta fall hade varit att välja konservativ behandling med smärtlindrande läkemedel. Om sådan läkemedelsbehandling hade genomförts skulle nervrotskadan ha kunnat undvikas. Vid en prövning i efterhand av metodvalet anser nämnden således att vårdbehovet hade kunnat tillgodoses på ett mindre riskfyllt sätt om behandlingen skett med smärtstillande läkemedel.

 

En skada på en nervrot av det slag som uppkommit skulle ha kunnat utlösas oberoende av manipulationsbehandlingen. Om och när detta i sådant fall skulle ha skett kan emellertid inte bedömas. Vid detta förhållande och då det var den kiropraktiska behandlingen som utlöste nervrotsskadan måste denna i sin helhet anses utgöra en sådan skada som berättigar till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 827/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter