Logotyp Patientskadenämnden

2005:11

Kosmetisk behandling. Patient. Hälso- och sjukvård.

Begreppen patient och hälso- och sjukvård. Är kosmetisk behandling vid privat klinik hälso- och sjukvård och är den behandlade patient?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

3 §, 5 § och 6 § första stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 57-årig kvinna, GU, som den 1 december 2000 vid en privat klinik fått injektioner med Dermalive i syfte att släta ut rynkor och fylla ut huden runt läpparna.

 

Dermalive är en gel som injiceras under huden i syfte att sträcka upp huden och på så sätt släta ut rynkor. Injektionerna utfördes vid den privata kliniken av en utbildad och legitimerad sjuksköterska. Efter ungefär ett halvt år fick kvinnan förhårdnader och förtjockningar på de behandlade partierna. Hon sökte hjälp och fickoperativ behandling med borttagande av en del förhårdnader hos en läkare i Norge. Läkaren i Norge har sedan avstått från vidare behandling av förhårdnaderna.

 

PATIENTEN har till Länsförsäkringar som patientskada anmält att hon till följd av injektionerna fått missprydande knölar och missfärgad hud i ansiktet.

 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK har i ett långt och omsorgsfullt motiverat beslut avslutningsvis framhållit följande:

 

Med utgångspunkt från uttalanden i propositionen till patientskadelagen är det vår bedömning att det är svårt att förlägga en kosmetisk behandling under lagens begrepp ”hälso- och sjukvård” och det även om åtgärden kräver insatser av medicinskt utbildad personal. Även uttalanden i propositionen rörande begreppet ”patient” talar i samma riktning. En förutsättning för ersättning är nämligen att någon har skadats just i egenskap av patient. Någon definition av begreppet patient finns visserligen inte i lagen men i kommentaren till 1 § sägs att ”Med patient avses således
alla som etablerar en kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen angående sitt hälsotillstånd”. För de flesta är det nog främmande att kalla den som söker skönhetsvård eller kosmetisk behandling för en patient.

 

Med stöd av detta resonemang ansåg bolaget att den kosmetiska behandling som GU fått inte är att betrakta som hälso- och sjukvård enligt 5 § patientskadelagen och att GU inte kunde betraktas som patient i patientskadelagens mening.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden. Hon argumenterade för att behandlingen vid den privata kliniken skulle omfattas av begreppet hälso- och sjukvård. Till stöd för detta anförde hon att det material som använts är att betrakta som medicintekniskt material, att injektionerna utfördes av en legitimerad sjuksköterska och att legitimerad läkare fanns som medicinskt stöd i verksamheten. Hon åberopade också att beslut och domar som meddelats i anledning av anmälningar som hon gjort till Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN) styrker att behandlingen är att betrakta som hälso- och sjukvård. Sålunda har Kammarrätten i en dom ansett att hennes fall är att betrakta som hälso- och sjukvård. Vidare har Socialstyrelsen i yttranden till Länsrätt och Kammarrätt ansett det klarlagt att detta är hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet har efter utredning av den behandlande kliniken i ett beslut benämnt de behandlade som patienter och sagt att dess journaler skall behandlas enligt patientjournallagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Hälso- och sjukvårdsbegreppet i 5 § patientskadelagen har samma innebörd som detta begrepp har i 1 § hälso- och sjukvårdslagen. Den aktuella injektionsbehandlingen med Dermalive gavs av legitimerad sjuksköterska som före behandlingen gjorde en medicinsk genomgång av GU:s hälsotillstånd som hon dokumenterade i journal. Nämnden anser att verksamheten utgör hälso- och sjukvård och att GU är patient.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 481/2005

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter