Logotyp Patientskadenämnden

2005:10

Förälder ej patient.

Föräldrar till 14-årig pojke med DAMP har begärt ersättning för psykiskt lidande som förorsakats dem och sonen genom att en psykolog vid BUP anmält dem till socialtjänsten. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

2 och 6 §§ patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 14-årig pojke med DAMP och dyslexi. Pojken hade p.g.a. motoriska svårigheter, sen talutveckling och häftiga humörsvängningar utretts på barn och ungdomsmedicinsk mottagning. I samband med skolstarten hade han fått diagnosen DAMP. Vid senare uppföljning fann man att han hade specifika läs och skrivsvårigheter. Han fick därför också diagnosen dyslexi. Han fungerade tämligen väl i skolan med extra stöd. I september 2001 remitterades han till BUP med anledning av en pågående utredning inom socialtjänsten, som misstänkte att pojken var utsatt för barnmisshandel. Med anledning av vad som kom fram i samtalen misstänkte psykologen att pojken for illa i hemmiljön. Han gjorde därför 2003-01-16 en anmälan till socialtjänsten.

 

PATIENTENS MOR har som patientskada anmält att hela familjen har drabbats av psykiskt lidande till följd av de påfrestningar som blivit följden av psykologens obefogade anmälan till socialtjänsten i januari 2003. Moderns motivering för kravet kan sammanfattas på följande sätt:

 

Hon anger att såväl sonen som föräldrarna drabbades av psykisk sveda och värk till följd av den anmälan som psykologen gjorde. Att föräldrarna själva inte var patienter har ingen som helst betydelse för det lidande de fick utstå. De sökte BUP för att som föräldrar få viss rådgivning innan samtalen med sonen tog vid. P.g.a. all den smälek de drabbades av genom psykologens bemötande, sätt att uttrycka sig i sin anmälan och förda journalanteckningar, yrkar de på ekonomisk ersättning. Psykologens grova och helt grundlösa anklagelser som han använde sig av i sin anmälan till socialen skadade hela familjen och gjorde dem sjuka. Anklagelserna som sedan blev underlag för polisanmälan är ”roten till det onda”. Föräldrarna fick lägga ned mycket arbetstid på kuratorssamtal i två års tid. De kräver därför också ersättning kostnader och inkomstförlust. Modern anser att sonen har rätt till ekonomisk kompensation och att denna då kommer hela familjen till del, eftersom hela familjen har drabbats.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Inledningsvis vill vi framhålla att PSR utreder om den skada som är anmäld ger rätt till ersättning enligt gällande lagstiftning. Patientskadelagen omfattar inte sådana ansvarsfrågor som t.ex. bemötande inom sjukvården. Den skriftliga medicinska dokumentationen ligger till grund för våra bedömningar. Vi utgår från att journaluppgifterna är korrekta och att alla uppgifter av vikt har noterats.

 

Journalföringen faller utanför det område PSR har att tillämpa.

 

En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att personen har skadats i egenskap av patient. Eftersom föräldrarna inte hade kontakt med BUP angående sitt eget hälsotillstånd omfattas de inte av patientskadelagen. De kan därför inte få ersättning för den anmälda skadan.

 

Kontakten på BUP, som startade på föräldrarnas önskan, var inriktad på rådgivning kring sonens neuropsykiatriska problematik. Behandlingen var medicinskt motiverad och utfördes enligt vedertagen metod. Det framgår inte av utredningen att sonen har lidit någon skada till följd av behandlingen. Sonen har därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

Enligt PSR:s bedömning fullföljde psykologen vid BUP sin skyldighet enligt socialtjänstlagen genom att göra anmälan. Psykologen har även i övrigt utfört sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Även om patientens föräldrar skulle betraktas som patienter i patientskadelagens mening har de därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning med följande motivering:

 

Nämnden gör samma bedömning som PSR och anser på de skäl bolaget anfört att det inte i något avseende föreligger någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 129/2005

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter