Logotyp Patientskadenämnden

2004:10

Bestämmande av grundinvaliditet.

Ersättningstvist. Beräkning av invaliditetsgrad efter operation för Dupuytrens kontraktur. Invaliditetsgraden för grundinvaliditet vid patientskada orsakad av ett operativt ingrepp skall bestämmas utifrån det medicinskt förväntade operationsresultatet.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 63-årig man med Dupuytrens kontraktur (krökning av fingrarna ner mot handflatan på grund av ärrig skrumpning av bindväv i handflatan) i lill- och ringfingret i båda händerna sedan ett tiotal år tillbaka.

 

Besvären hade accentuerats senaste året. Han informerades om möjligheten till operativ behandling och om att man inte kunde lova ett fullgott resultat, d.v.s. man trodde att det kunde bli svårt att få ut fingrarna till full extension men förhoppningen var att det skulle kunna bli bättre. Eftersom patienten var högerhänt skulle man börja med denna hand. Operation med resektion av Dupuytrens kontraktursträngar utfördes 2001-01-17 och en volar gipsskena anbringades. Efterförloppet var väsentligen utan anmärkning. Patienten fick remiss till arbetsterapeut för utprovning av nattskena samt träning.

 

Vid kontrollbesök 2001-04-06 noterades att ”initialt efter operationen var sträckförmågan i fingrarna bättre och det fungerade bra med skenan. Efter att patienten avslutat skenbehandlingen och såret läkt har dock fingrarna åter böjts ned och han har nu samma besvär som preoperativt”. Därefter påbörjades behandling med en dynamisk extensionsskena med klack dagtid och en statisk volar skena för att hålla ut fingrarna på natten. Mellan byten av skena skulle patienten även träna flexion (böjning, krökning). Patienten förbättrades av denna behandling. Han hade dock fortfarande en ömhet från såret och av intyg utfärdat 2002-09-11 framgår att patienten fått påtagliga ärrproblem och kontrakturåterkomst som ansågs mer uttalade än före operationen.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att snittföringen vid operationen inte varit helt korrekt och bedömde detta som en ersättningsbar patientskada. PSR ansåg att 2 % av den totala medicinska invaliditeten fick tillskrivas patientskadan och gjorde i denna fråga följande bedömning:

 

Före operationen hade patienten en kraftig kontraktur motsvarande 10 % medicinsk invaliditet. Efter operationen noterades ringa eller ingen förbättring. Man kunde före operationen inte räkna med ett fullgott resultat utan man försökte genom ingreppet förbättra en viss ökad sträckförmåga i MP-lederna. Detta lyckades man dock inte åstadkomma. Initialt efter operationen blev patienten förbättrad avseende sträckförmågan i fingrarna men sedan han hade avslutat behandlingen med skena och såret hade läkt böjdes fingrarna åter ned och han fick samma besvär som före operationen. Enligt vår bedömning är den totala medicinska invaliditeten efter operationen 12 %, varav 2 % får tillskrivas patientskadan.

 

PATIENTEN ansåg att den medicinska invaliditetsgraden, såväl den totala som den som var att hänföra till patientskadan var för låg och borde höjas väsentligt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att invaliditetsgraden till följd av patientskadan var 7 % och gjorde följande bedömning:

 

Enligt nämndens uppfattning ska invaliditetsgraden för grundinvaliditet vid patientskada orsakad av ett operativt ingrepp bestämmas utifrån det medicinskt förväntade operationsresultatet.

 

Vid aktuell operation hade man inte att räkna med ett komplett återställande av handens funktion men dock en icke oväsentlig förbättring. Nämnden bedömer att grundinvaliditeten ska fastställas till 5 %. Nämnden delar PSR:s bedömning att den totala medicinska invaliditetsgraden efter operationen utgör 12 %. Den merinvaliditet som uppkommit till följd av patientskadan är följaktligen 7 %.

 

Det ankommer därmed på PSR att, med denna utgångspunkt, på nytt ta ställning till dels vilken ersättning patienten är berättigad till avseende lyte och men, olägenheter samt merkostnader, dels patientskadans inverkan på arbetsförmågan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 250/2004

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter