Logotyp Patientskadenämnden

2004:09

Diskbråck. Konservativ eller operativ behandling. Ej ersättning.

Diagnosskada? Felaktig diagnos och behandling av diskbråck? Val mellan konservativ behandling och operation.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 62-årig man med diskbråck.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att läkarna till att börja med ställt diagnosen ryggskott i stället för diskbråck, vilket medfört att han drabbats av en droppfot.

 

Av den medicinska utredningen framgår att patienten den 10 juli 2001 sökte vårdcentral på grund av smärtor i ländryggen. Patienten var 1995 opererad för diskbråck och smärtan var lokaliserad till samma ställe som han tidigare haft besvär med. Undersökning visade att patientens reflexer i höger ben inte var lika lättutlösta som i vänster ben. Patienten förnekade dock nytillkomna besvär eftersom han också tidigare haft sämre reflexer i höger ben. Patientens besvär bedömdes som lumbago ischias. Voltaren ordinerades och patienten uppmanades att höra av sig om han fick besvär med vattenkastningen.

 

Den 11 juli sökte patienten sjukhus med ischiassmärta och utstrålning i höger ben. Vid undersökning var patienten smärtpåverkad men hade inte några nytillkomna känselbortfall. Patienten fick två injektioner med läkemedel Ketogan med gott resultat, dock utan att bli smärtfri.

 

Patienten återkom den 12 juli med ambulans och upplevde då smärtorna som värre än någonsin. Värken strålade ner i höger ben som kändes bortdomnat. Patienten uppgav sig inte ha upplevt detta tidigare. Patienten lades in för smärtlindring och mobilisering på avdelningen då indikation för operation inte bedömdes föreligga. Eftersom patienten hade en stent (rörformad protes) i hjärtat efter by passoperation kunde MR (magnetröntgen) inte utföras. CT (datortomografi) visade att patienten hade ett stort högersidigt diskbråck på nivå L:III och L:IV med förutsättningar för rotpåverkan. Patienten planerades för återbesök hos ortoped och utskrevs den 20 juli med remiss till sjukgymnast och smärtlindrande läkemedel.

 

Patienten hade sedan fortsatt kontakt med sin vårdcentral och den 28 augusti besökte han efter remiss sjukhus. Undersökning visade att patienten hade en droppfot som inte bedömdes kunna åtgärdas med ett operativt ingrepp. Det ansågs viktigast för patienten att träna upp peroneusnerven. Patienten fick remiss för utprovning av dorsalskena.

 

Patienten kontaktade sedan Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs och opererades där den 1 november. Patienten upplevde att operationen givit en positiv effekt även om han inte blivit helt återställd. Han har fått tillbaka mycket av känseln i foten vilket underlättar hans gående.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt vår bedömning tolkades de symptom patienten uppvisade under vårdtiden på sjukhus på ett korrekt sätt och diagnosen diskbråck ställdes tidigt. Den droppfot patienten under vårdtiden utvecklade var inte en absolut indikation för operation. Entydigt vetenskapligt stöd saknas för att en operation i ett tidigt stadium möjliggör att en droppfot kan undvikas. I detta fall var dessutom patienten tidigare opererad för bland annat en allvarlig hjärtåkomma vilket ökade risken för komplikationer vid en operation. För den operation som sedan utfördes i Strängnäs var indikationen relativ och att någon nämnvärd förbättring inträtt avseende droppfoten kan inte utläsas av journalen. Den förbättring patienten själv anger kan inte heller med säkerhet tillskrivas operationen. Således var det korrekt att behandla patienten konservativt med smärtlindring på det sätt som skett. Rätt till patientskadeersättning föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt nämndens mening förelåg ingen absolut operationsindikation när det gäller de besvär som patienten sökte för i juli 2001. Såväl s.k. konservativ behandling som operativ behandling var realistiska behandlingsalternativ. Det finns olika uppfattningar om vilken behandling som är att föredra och som ger bäst slutresultat. Något vetenskapligt stöd för att den ena behandlingen generellt sett skulle vara bättre än den andra finns inte. Det är därför inte rätt att hävda att patientens symtom sommaren 2001 tolkats på sätt som avviker från vedertagen praxis och att behandlingen därför fått en felaktig inriktning. Ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 3 föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 115/2004

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter