Logotyp Patientskadenämnden

2004:07

Naprapatbehandling. Sambandsfråga. Ersättning.

Sambandsfråga. Ersättning. En patient har behandlats hos naprapat för axelbesvär. Patienten har därvid upplevt förvärrad skada i axeln. Patientens förvärrade skada har med övervägande sannolikhet utlösts av naprapatbehandlingen och inte berott på degenerativa förändringar.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 64-årig man, som den 14 mars 2001 för första gången uppsökte naprapat för axelbesvär som bestod av smärta och knäppningar i höger axel vid olika rörelsemoment. Dessutom hade han nedsatt rörelseförmåga vid dessa moment. Under behandlingen upplevde patienten att något brast i axeln. Naprapaten framhöll att sådana, så kallade akustiska fenomen, ofta uppkom vid denna typ av behandling. Ytterligare två behandlingar genomfördes efter detta tillfälle. Patienten upplevde härefter ökad smärta samt en betydande funktionsnedsättning. Patienten sökte olika läkare för fortsatt behandling och den 5 juni 2001 genomfördes en axeloperation, varvid man fann en uttalad degeneration med bl.a. ruptur av senorna till supra- och infraspinatusmusklerna (skulderbladsmuskler).

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att han vid naprapatbehandlingen den 14 mars 2001 drabbats av muskelbristningen och därpå följande ledkapselförändring.

 

DET SKADEREGLERANDE FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att samband ej förelåg med naprapatbehandlingen den 14 mars 2001 utan att bristningen är av degenerativ art. Naprapatbehandlingen ansågs endast ha gett upphov till en obetydlig skada med ökad smärta som följd. Bolaget har för detta accepterat en sambandstid om 14 dagar från behandlingstillfället och har betalat ut ersättning för sveda och värk under denna tid. Försäkringsbolaget har accepterat att det är fråga om en undvikbar skada för den händelse att samband anses föreligga.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patientens axelbesvär med övervägande sannolikhet orsakats av naprapatbehandlingen den 14 mars 2001 och att rätt till patientskadeersättning förelåg samt gjorde följande bedömning:

 

Degenerativa förändringar i ledkapseln förelåg sannolikt före naprapatbehandlingen i mars 2001. Det var emellertid först vid denna behandling som en bristning uppkom som orsakade ledkapselförändringar/ledkapselskada. Vid operationen i juni 2001 fann man en omfattande ruptur av supra- och infraspinatussenornas fäste. Denna ruptur skulle i och för sig ha kunnat uppkomma oberoende av den aktuella naprapatbehandlingen, men när detta i sådant fall skulle ha skett kan inte bedömas. Det hade kunnat dröja flera år innan bristningen skett spontant. Vid detta förhållande och då det är naprapatbehandlingen som har utlöst skadan föreligger rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 869/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter