Logotyp Patientskadenämnden

2003:15

Beräkning av sveda och värk för barn och pensionärer.

Ersättningstvist. Beräkning av ersättning för sveda och värk för barn och pensionärer.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 53-årig kvinna, som är förtidspensionär. Hon opererades för diskbråck i ländryggen år 1984. Hon fick perkutana elektroder för ryggmärgsstimulering på 1980talet, men på grund av kabelbrott flera gånger fick hon en Resumeelektrod 1989 och den hade fungerat bra. Patienten skulle genomgå MRT-undersökning på grund av misstanke om diskbråck, varför man var tvungen att koppla ifrån elektrodsystemet. Efter MRT-undersökningen 2000-02-10 sammankopplades systemet igen men man kunde inte få det att fungera tillfredsställande.

 

Vid operation med exploration av systemet 2000-10-03 bytte man hela anslutningskabeln och implanterade en modern stimulator av typ Itrel-3. Patienten lärde sig snabbt hantera utrustningen och var mycket nöjd med ingreppet. Hon hade lite sårsmärta men inga tecken på strömläckage i ryggen. Hon skrevs ut till hemmet 2000-10-04.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) accepterade att patienten hade rätt till patientskadeersättning för tiden 2000-02-10–2000-10-04, och beräknade ersättningen för sveda och värk till 8 500 kr.

 

PATIENTEN var inte nöjd med ersättningens storlek. Hon ansåg ersättningen för sveda och värk för låg och ville ha ersättning för framtida kostnader för batteribyten.

 

PSR ansåg att ersättningen för sveda och värk beräknats enligt gällande normer.Efter avdrag för karensbeloppet 1 000 kr hade man betalat ut 7 500 kr till patienten.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ytterligare ersättning skulle utgå försveda och värk och gjorde följande bedömning:

 

Ersättning för sveda och värk

 

För barn och pensionärer, som i regel inte blir formellt sjukskrivna under den akuta sjukdomstiden, bör man vid beräkningen av ersättningen för sveda och värk som huvudregel utgå från att funktionsförmågan är nedsatt motsvarande hel arbetsoförmåga om annat inte framgår av utredningen i ärendet.

 

I detta ärende har skaderegleringsbolaget för perioden den 10 februari 2000 – 1 oktober 2000 endast lämnat ersättning motsvarande halv arbetsoförmåga. PSR har emellertid inte angivit varför man gjort avsteg från huvudregeln om hundraprocentig ersättning.

 

Nämnden kan av utredningen i ärendet inte finna något bärande skäl till varför ersättningen för sveda och värk under ovan nämnda period skall halveras. Patienten har således enligt nämndens mening rätt till full ersättning för sveda och värk under hela den akuta sjukdomstiden. Patienten bör därför vara berättigad till ersättning för sveda och värk med sammanlagt 17 000 kronor. Från denna ersättning skall avräknas tidigare framräknad ersättning med 8 500 kronor. Den ytterligare ersättning för sveda och värk som bör lämnas till patienten utgör således 8 500 kronor.

 

Ersättning för batterikostnader

 

Nämnden konstaterar att patienten vid operationen den 3 oktober 2000 fick en modernare ryggmärgsstimulator inopererad än vad hon tidigare haft. Den nya stimulatorn är betydligt enklare och bekvämare för patienten att hantera. Med hänsyn till detta och de skäl PSR i övrigt anfört kan framtida batterikostnader inte anses skadebetingade. Ersättning för dessa kostnader kan därför inte lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 364/2003

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter