Logotyp Patientskadenämnden

2003:14

Invaliditetsgrad vid bilaterala skador.

Ersättningstvist. Beräkning av invaliditetsgrad vid bilaterala skador, i detta fall skador i båda benen.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 64-årig man som 1998-12-15 opererades för ett bukaortaaneurysm (kroppspulsåderbråck). Det kärlkirurgiska ingreppet lyckades men omedelbart efter ingreppet noterades total styvhet i båda fotlederna och kraftig svullnad av musklerna i underbenen. Patienten hade drabbats av dubbelsidigt compartmentsyndrom (förhöjt lokalt tryck med rubbad blodförsörjning i en grupp muskler som har gemensam muskelhinna).

 

Vid undersökning 1999-08-27 hade patienten omfattande muskel och nervskador i båda benen med bestående invaliditet och mycket begränsad rörelseförmåga. Han hade dubbelsidiga droppfötter med nedsatt känsel och kraft, ingen dorsal extension (uppåtsträckning) i någon av fotlederna och ingen rörlighet i tårna. Han hade dock god plantar flexionsförmåga (böjning mot fotsulan) i båda fotlederna med god kraft. Han kunde förflytta sig inomhus med hjälp av två käppar och även kortare sträckor utomhus om det är plan mark. I övrigt använde han rullstol. Under hösten 2000 fick patienten ytterligare besvär från båda sina lilltår, som ville kröka sig in under fötterna. Han fick också ömhet och smärta i dessa tår, vilket medförde ytterligare begränsad rörlighet.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) accepterade att patienten hade rätt till patientskadeersättning för följderna av det dubbelsidiga compartmentsyndromet och ansåg att patientskadan hade medfört en medicinsk invaliditetsgrad på 34 %. Patientens kvarstående besvär motsvarar en medicinsk invaliditetsgrad på 19 % i varje ben. Sammanvägt enligt gällande kumulationstabell blir den totala invaliditeten 34 %. Bedömningen gjordes i samråd med läkare inom specialistområdet ortopedi.

 

Ersättning har därefter fastställts med ledning av gällande tabell och patientens ålder vid den akuta sjuktidens slut (65 år).

 

PATIENTEN ansåg att invaliditetsgraden var för låg med hänsyn till att hälften av hans rörelseförmåga har förlorats.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att invaliditetsgraden översteg 34 % och att ersättning bör beräknas efter en invaliditetsgrad motsvarande 40 % samt att följaktligen ytterligare ersättning bör medges för lyte och men och olägenheter i övrigt. Nämnden gjorde följande bedömning:

 

Nämnden delar bedömningen att de kvarstående besvären i vart och ett av benen motsvarar en invaliditet på 19 %. I det medicinska tabellverket anges invaliditetsgrader för vissa bilaterala skador, dock inte för den nu aktuella skadetypen. Om metoden med kumulativ procentuell sammanvägning av invaliditeterna används, erhålls visserligen 34 %. Emellertid kan metoden enligt nämndens mening inte användas i fall som detta, eftersom förlusten av rörelseförmågan i båda benen snarare förstärker den sammanlagda invaliditeten. Ersättning för lyte och men bör därför skäligen beräknas efter en invaliditetsgrad på 40 %.

 

När det gäller ersättning för olägenheter anser nämnden att det s.k. C-beloppet bör höjas till 6 000 kronor. Det ankommer på PSR att göra en sedvanlig beräkning av ersättningen enligt den s.k. ABC-metoden med beaktande av förfluten tid.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 325/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter