Logotyp Patientskadenämnden

2003:09

Bröstcancer in situ. Lymfödem. Ersättning.

Facitbedömning. Ersättning. Annan metod hade tillgodosett patientens behandling av bröstcancer på ett mindre riskfyllt sätt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 52-årig kvinna som 2000-07-27 opererades för vänstersidig bröstcancer. Vid mammografienheten hade man gjort en ultraljudsledd punktion från förändringen i bröstet. Den cytologiska undersökningen visade cancerceller av lobulär typ (cancer utgående från bröstets körtelceller). Man bedömde att patienten hade en ”icke specificerad lokalisation av malign tumör”. Palpatoriskt var förändringen 1 x 2 cm. Då det rörde sig om en liten förändring opererades patienten med sektorresektion och axillarutrymning (bröstbevarande kirurgi, avlägsnande av tårtbitsformad del av bröstet samt borttagande av lymfkörtlar från armhålan).

 

Mikroskopisk undersökning av tumören visade att det enbart rörde sig om cancer in situ d.v.s. en välavgränsad tumör utan lokal spridning. Det fanns inte heller någon metastasering i lymfkörtlarna. 2000-08-14 fick patienten besked om att hon var färdigbehandlad. Utöver kirurgin krävdes ingen ytterligare behandling.

 

Vid återbesök 2001-03-12 hade patienten utvecklat lymfödem i armen med värk och svullnad.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att hon har fått lymfödem och ständig värk i vänster arm efter operationen 2000-07-27 eftersom man felaktigt även gjorde en utrymning av lymfkörtlar i armhålan.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen menas med patientskada en skada, som har uppkommit eller inte förhindrats till följd av att faktiskt iakttagbara sjukdomssymtom inte har tolkats på ett sätt som överensstämmer med allmänt vedertagen medicinsk praxis.

 

Vi anser att man har tolkat undersökningsresultatet i enlighet med allmänt vedertagen praxis. Inför operationen använde man riktiga undersökningar för att fastställa cancertyp. Den preoperativa utredningen talade för cancer av den typ som medför risk för spridning till lymfkörtlarna i armhålan. Då det före operationen inte går att få en helt säker diagnos var det riktigt att utvidga ingreppet till att avse även lymfkörtelutrymning. Att tumören efter operationen visade sig vara en cancer in situ d.v.s. utan spridning betyder inte att patientens symtom tidigare har tolkats felaktigt. Patienten har därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten bedömdes initialt ha en bröstcancer av den typ som kan sprida sig till armhålan, varför både tumören i bröstet och lymfkörtlarna i armhålan avlägsnades. Vid mikroskopisk undersökning visade det sig dock att det var fråga om cancer in situ utan spridning till lymfkörtlarna. I efterförloppet drabbades patienten av lymfödem med svullnad och värk i armen.

 

Nämnden konstaterar att palpationsfyndet var diskret och att mammografin var negativ. Man hade därför primärt kunnat nöja sig med ett bröstingrepp (sektorresektion) och inväntat ett definitivt PAD-svar för att få tumörens karaktär verifierad. Med ett sådant tillvägagångssätt hade den uppkomna skadan kunnat undvikas. Det föreligger därför en ersättningsbar skada enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 1047/2002

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter