Logotyp Patientskadenämnden

2003:04

Merkostnadsersättning för potenshöjande medel.

Ersättningsfråga. Merkostnadsersättning för potenshöjande medel kan inte lämnas om patienten erhållit ideell ersättning för ett fullständigt sexuellt funktionsbortfall.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§ 5 i 1991 års ersättningsbestämmelser. Numera 8 § patientskadelagen (1998:799)

 

Ärendet gäller en nu 25-årig man med medfödd kotmissbildning som lett till progredierande thorakolumbal kyfoskolios som opererades hösten –93. Postoperativ ryggmärgsskada som godkänts som behandlingsskada.

 

I ärendet har hittills betalats ersättning för sveda och värk, lyte och men, olägenheter i övrigt, förlust av skolår och olika former av merkostnader till den skadade och föräldrarna, t.ex. bidrag till inköp av bil.

 

För lyte och men har ersättning lämnats motsvarande ett så kallat mindre maximalfall. Totalt har en ersättning på 716 000 kr betalats ut för lyte och men, sveda och värk samt ärr enligt 96 års medicinska tabellverk.

 

I det mindre maximalfallet inkluderas förlust av all neurologisk funktion nedom skadenivån – d.v.s. förlust av gångförmåga, bortfall av blås och tarmfunktion samt bortfall av den sexuella förmågan.

 

PATIENTEN yrkade, att ersättning för potenshöjande medel av typen Viagra och/eller Caverject skall lämnas genom försäkringen. Kostnaden för dessa medel har blivit betydande efter att de statliga subventionerna starkt begränsats. Den enda patientgrupp som i dag, enligt patientens ombud, är berättigad till subvention är den som utöver den sexuella funktionsnedsättningen också drabbats av en psykisk pålagring. Patienten har presenterat ett yrkande på 44 736 kr per år.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Om ideell ersättning lämnas för ett fullständigt bortfall av en funktion kan med stöd av gällande ersättningspraxis någon ytterligare merkostnadsersättning inte betalas för behandlingar som på konstgjord väg neutraliserar eller minskar funktionsbortfallet. I ett principiellt sett liknande fall har Trafikskadenämnden ansett att en person som drabbats av och fått full ersättning för sterilitet inte också kan vara berättigad till ersättning för IVF-behandlingar (konstgjord befruktning).

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättning inte kunde utgå och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden gör samma bedömning som PSR. Kostnader för potenshöjande medel får anses vara kompenserade genom den ideella ersättning som lämnats, motsvarande s.k. litet maximalfall, och som bland annat innefattar totalt bortfall av sexualfunktionen. Någon särskild kostnadsersättning för potenshöjande medel kan därför inte lämnas i detta fall.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 143/2003

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter