Logotyp Patientskadenämnden

2003:01

Fördröjd cancerdiagnos. Schablonersättning. 25 000 kr vid tumörtillväxt.

Diagnosfördröjning. Ideell ersättning vid diagnosfördröjning av cancersjukdom bör, då den försenade diagnosen med övervägande sannolikhet har medfört tillväxt av tumören, utgå med 25 000 kronor för det psykiska lidande som patienten därigenom drabbats av med oro och ängslan för att risken för återfall och död i sjukdomen kan ha ökat (jfr 2009:15).

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 36-årig kvinna. Patienten sökte i maj 1998 för en palpabel knöl i vänster bröst. Uppföljning gjordes med mammografi och cytologi som var utan anmärkning. Vid kontroll 1999-11-24 noterades en drygt två cm stor resistens i vänster bröst. Mammografi visade en klar cancer. Patienten opererades 1999-12-03 med sektorresektion och axillarutrymning med efterföljande cytostatikabehandling samt strålbehandling.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att det med övervägande sannolikhet förelåg en cancer redan i maj 1998 och att utredningen då borde ha fortsatt. Diagnosen ställdes 1999-11-24 då man vi undersökning och mammografi noterade en drygt två cm stor resistens i vänster bröst. Således föreligger det en diagnosfördröjning med 18 månader. Enligt PSR:s bedömning förelåg det med övervägande sannolikhet multipla lymfkörtelmetastaser i axillen redan i maj 1998. Om korrekt diagnos ställts i maj 1998 hade all terapi, såväl kirurgi, radioterapi, kemoterapi och endokrin terapi blivit identisk med vad som nu blev fallet. Fördröjningen har inte inneburit något för den framtida prognosen.

 

Ersättning lämnades till patienten med sammanlagt 16 000 kronor för sveda och värk under tiden för diagnosfördröjningen, 18 månader, eftersom hon haft besvär i form av oro och ångest innan behandlingen påbörjades.

 

PATIENTEN accepterade inte PSR:s bedömning att den fördröjda behandlingeninte har förändrat prognosen. I 18 månader har tumörcellerna fått ”härja fritt” i kroppen och getts möjlighet att bilda nya tumörer. Utan att vara docent eller läkare kan man förstå att det är en lång tid. Om 10-15-20 år kan det visa sig att de 18 månaderna haft mycket stor betydelse.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ytterligare ersättning skulle lämnas och gjorde följande bedömning:

 

Det föreligger en diagnosfördröjning av bröstcancer på 18 månader. Nämnden konstaterar att diagnosförseningen medfört en tillväxt av tumören. I likhet med PSR anser nämnden att det inte är övervägande sannolikt att diagnosförseningen orsakat metastaseringen i axillen eller påverkat behandlingens utformning. Nuvarande utredning ger inte belägg för att diagnosfördröjningen har inneburit en försämring av prognosen.

 

Vid diagnosfördröjning av cancer kan man normalt utgå från att patienten därigenom och också genom den tumörtillväxt som skett med anledning av fördröjningen, drabbats av ett ökat lidande med oro och ängslan för att risken för återfall och död i sjukdomen kan ha ökat. I fall som detta anser nämnden att ersättning för ideell skada bör betalas med 25 000 kronor för det psykiska lidandet. Ersättningsbeloppet skall utbetalas utan samordning med annan ideell ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 587/2002

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter