Logotyp Patientskadenämnden

2002:12

Telefonsamtal. Bevisbördan för orsakssamband mellan skada och vård.

Bevisfråga? Bevisbördan för att ett orsakssamband föreligger mellan skada och vård ligger på patienten. Fråga huruvida felaktig diagnos ställts vid en vårdcentral.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 44-årig kvinna som 1998-06-16 opererades akut för diskbråck L5–S1 och förlamning av ”hästsvansnerverna” med försvårad blås och tarmöppning (cauda equinapåverkan). Patienten hade efter telefonkontakt med distriktsläkarmottagning fått en läkartid 1998-06-15. Vid detta besök hade hon haft ryggvärk i två veckor. Hon hade smärtutstrålning ner i båda låren men inga stickningar i undre extremiteterna. Hon kunde inte känna när hon hade kissat färdigt men hade inte haft svårt att hålla urin eller avföring. Man misstänkte nervrotspåverkan och remitterade henne akut till ortopedklinik, men patienten valde att avvakta till dagen därpå. Vid ortopedkliniken, dit patienten kom kl. 10.10 1998-06-16, uppgav patienten att hon sedan en vecka haft tilltagande domningskänsla kring ändtarmsöppningen och svårigheter att tömma blåsan. Hon röntgades akut med CT ländrygg, som visade betydande diskprotrusion L5–S1. Man övervägde MR och remitterade patienten vidare akut till länssjukhus för ställningstagande till detta och eventuell akut operation. Vid undersökningen på länssjukhuset 1998-06-16 hade patienten dålig känsel i sätesregionen kring ändtarmsöppningen och i underlivet samt dålig muskelkraft i ändtarmens slutmuskel. Utredningen visade också att hon inte till fullo kunde tömma blåsan. Hon opererades akut, med början kl. 22.35, och blev initialt förbättrad men blev därefter successivt försämrad. Vid undersökning 2000-05-17 hade hon kvarstående symtom på cauda equinapåverkan med oförmåga att tömma blåsan. Hon var dessutom avföringsinkontinent och hade betydande värkproblematik i vänster ben samt droppfot vänster ben. Man har bedömt att hennes kvarstående besvär sannolikt är bestående.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att hon hade kvarstående besvär efter operationen till följd av försenad diagnos och fördröjd behandling av diskbråcket.

 

Patienten uppgav, att hon 1998-06-02 ringde till distriktsläkarmottagningen och sökte vård. Hon talade då om för sköterskan att hon inte kom ur sängen eller kunde klä på sig utan hjälp samt att hon hade kissat på sig under natten. Mottagningssköterskan bedömde då att hon hade ryggskott, vilket resulterade i att hon fick vänta två veckor på en läkartid. När hon kom till läkarmottagningen 1998-06-15 fick hon en akutremiss till sjukhus och opererades akut. Det var då för sent att åtgärda skadan. Hon har därför blivit invalid för resten av livet. Hon har förlamad urinblåsa och kan inte hålla avföring. Hon använder blöja och kateter samt har nedsatt känsel och droppfot i vänster ben. Hon har även daglig smärta i rygg och ben.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

För rätt till patientskadeersättning krävs ett orsakssamband mellan skadan och vården. Bevisbördan för detta ligger i det enskilda fallet hos patienten. Beviskravet är uppfyllt om det är övervägande sannolikt att det finns ett orsakssamband.

 

Det finns inga journalanteckningar avseende patientens ryggbesvär före besöket vid distriktsläkarmottagningen 1998-06-15. Vi utgår från att uppgifter av vikt dokumenteras i journal, när så anses behövligt. Av utredningen i ärendet framgår inte att patienten vid telefonsamtalet har lämnat sådana uppgifter om sitt sjukdomstillstånd som motiverade ett akut vårdbesök. Enligt vår bedömning kan det inte med övervägande sannolikhet anses styrkt att patienten har påtalat blåspares eller tarmfunktionsrubbning vid telefonsamtalet med sköterskan.

 

Den behandling patienten har fått har varit medicinskt motiverad och har utförts på riktigt sätt enligt vedertagna behandlingsmetoder. Man har ordinerat lämpliga undersökningar och tolkat undersökningsresultaten på ett riktigt sätt. Att operationen utfördes 1998-06-16 beror inte på att patientens symtom tidigare har tolkats felaktigt. Det förhållande att ett förväntat eller önskat behandlingsresultat inte uppnås efter en riktigt utförd behandling grundar i sig inte rätt till ersättning från patientförsäkringen. Patientens kvarstående besvär beror inte på att hon har tillfogats någon skada i samband med ingreppet utan är direkt orsakade av grundsjukdomen.

 

Sammanfattningsvis anser vi att patienten har utretts, behandlats och följts upp på riktigt sätt. Hon har inte tillfogats någon skada till följd av behandling eller felaktig diagnostik. Hon har därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden gör samma bedömning som PSR och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 1 eller 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 59/2002

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter