Logotyp Patientskadenämnden

2002:11

Påbörjad sjuktransport. Ersättning.

Olycksfallsskada under sjuktransport. En patient, som skulle hämtas av ambulans, fick själv gå nedför en trång trappa. Sjuktransporten har ansetts påbörjad redan då patienten började gå nedför trappan. Rätt till ersättning förelåg därför.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 54-årig kvinna med magbesvär och urinträngningar. 1999-06-05 drabbades hon av smärtor i magen och värk i underlivet vid miktion. Man tillkallade ambulans för transport till sjukhus. Patienten ombads av ambulansmännen att själv gå nedför en trappa till bottenplanet. Hon stödde sig inte på ambulansmännen vid gången i trappan. När hon kommit till nedersta steget i trappan vek sig benet och hon satte sig på foten. Vid senare undersökning konstaterades att hon fått en spricka i foten.

 

Enligt avrapporteringen från sjukvården sida gjorde ambulansmännen den bedömningen att det, med hänsyn till patientens vikt på 130 kg, skulle ha varit förenat med ett betydande riskmoment att bära henne på bår i den branta trappan som krökte sig. Eftersom hon var uppegående rekommenderade man att hon skulle gå själv i trappan.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada en spricka i fot vid fall. Hon menade att ambulansmännen borde ha burit henne ner för trappan, eftersom hon hade sådana smärtor.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt patientskadelagen ersätts olycksfall i samband med bl.a. undersökning, behandling eller sjuktransport. Försäkringsskyddet omfattar inte de normala olycksfallsrisker som finns oberoende av vårdsituationen.

 

I det aktuella fallet gjorde ambulansmännen den bedömningen att det skulle ha varit förenat med ett betydande riskmoment att bära patienten på bår i den branta och krökta trappan, också med beaktande av patientens höga vikt. Patienten var uppegående, kunde förflytta sig själv och gick nedför trappan utan stöd av ambulansmännen. Enligt PSR har skadan inte uppkommit i samband med vårdåtgärd. Sjuktransporten kan inte heller anses vara påbörjad, eftersom patienten inte var lagd på bår vid tidpunkten för skadan.

 

Någon ersättning kan därför inte utgå enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen föreligger rätt till patientskadeersättning för skador som är orsakade av olycksfall under sjuktransport.

 

I det här aktuella fallet hämtade ambulanssjukvårdarna patienten i hennes bostad och valde att låta patienten gå nedför en trappa till bottenplanet utan hjälp av mänskligt stöd eller bår med hänsyn till att trappan var trång och brant. Nämnden anser att patientens förflyttning nerför trappan, oavsett transportsätt, måste bedömas vara en del i hennes transport till sjukhus. Det inträffade olycksfallet har således skett under sjuktransport. Rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen föreligger därmed. – – –

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 153/2002

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter