Logotyp Patientskadenämnden

2001:13

Ej önskvärt resultat av plastikkirurgi. Ej att anse som skada.

Kosmetisk operation av ögonlock. Att önskvärt resultat ej uppnåtts har inte ansetts som en skada i den mening som avses i patientskadelagen.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 53-årig kvinna som blivit opererad 1997-04-17 vid ögonklinik på grund av överflödig hud i övre ögonlocken. I samband med undersökningar av patientens synförhållanden anmälde hon bland annat att hon tyckte att hon hade för mycket hud på övre ögonlocken, de hängde ner. På grund av måttlig dermachalasis (överflödig hud) uppsattes hon på väntelista för operation. Operationen utfördes 1997-04-17 då överflödig hud på båda ögonlocken exciderades. Suturtagning gjordes 1997-04-23. Patienten sökte senare privat plastikkirurg för reoperation.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att hon efter operation av båda ögonlocken 1997-04-17 inte blev nöjd med resultatet. Det ena ögonlocket hängde ner och hon kontaktade privat plastikkirurg för reoperation 1997-11-19. På grund av resultatet efter operationen 1997-04-17 mådde hon psykiskt väldigt dåligt. I hennes fall hade man skurit så markant olika på ögonen. På det ena ögat ett rakt snitt och på det andra var det uppskuret som ett V. Detta medförde att ögonlocket på ena sidan hängde kraftigt nedåt. Hon vill åtminstone ha ersättning för reoperationen, resa och uppehälle med 10 000 kronor.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling.

 

Efter samråd med medicinskt sakkunnig inom aktuellt specialistområde har vi funnit att operationen 1997-04-17 var medicinskt motiverad och utfördes enligt vedertagen metod och på ett korrekt sätt. När det gäller operation av hud på ögonlocken gäller det att iaktta stor försiktighet, då det är mycket allvarligt om en för stor bit tas bort. Då blir ögonlocket stramt och kan ej slutas. Detta kan leda till uttorkningsskador på hornhinnan med synnedsättning som följd. Därför, om man iakttar denna försiktighet, kan det ibland hända att ytterligare en kompletterande operation måste göras. Dessutom är huden på övre ögonlocken mycket lucker, varför det kan vara svårt att beräkna hur mycket hud man vågar ta. Att en ytterligare operation blev aktuell kan därför ej anses som en av vården förorsakad skada.

 

Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning och ersättning har därför avböjts med hänvisning till 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

Upplysningsvis vill vi nämna att ersättning för behandling hos privat vårdgivare inte omfattas av patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Vid operationer av detta slag går det inte att på förhand eller vid utförandet av operationen exakt beräkna det utseendemässiga resultatet. Operationen måste också utföras med försiktighet så att inte för mycket hud avlägsnas, då detta kan medföra allvarliga skador. Även efter en operation utförd på sedvanligt sätt kan det, i förhållande till det på förhand önskade resultatet, bli vissa avvikelser som kan medföra att en kompletterande operation måste göras. Detta får sägas ingå i ett normalt operationsresultat och kan inte betraktas som en skada i den mening som avses i patientskadelagen. Nämnden anser att de utseendemässiga avvikelser som beskrivits i detta fall är just sådana avvikelser och att det således inte föreligger någon rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 81/2001

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter