Logotyp Patientskadenämnden

2001:12

Små, ej namngivna nervgrenar. Ej ersättning.

Neurogent smärttillstånd efter bråckoperation med laparoskopisk teknik. Små inte namngivna nervgrenar, praktiskt taget omöjliga att identifiera, har skadats under en operation. Alternativt förfarande inte tillgängligt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 52-årig man med ljumskbråck båda sidor. Vid operation 1999-09-08 med laparoskopisk kirurgi (titthålsoperation) gjordes tre ingångsportar – en i naveln och en på vardera sidan om naveln. Man avlägsnade ett större bråck på höger sida och ett mindre bråck på vänster sida. Man kunde utan svårigheter anlägga s.k. prolenenät för att förstärka vävnaderna. Patienten skrevs ut från sjukhuset dagen efter och sjukskrevs t.o.m. 1999-09-22. Patienten kontaktade läkaren i oktober 1999. Det framkom att de ursprungliga symtomen förbättrats avsevärt men att det gjorde ont och sved i ett ca 10 cm brett band över buken. P.g.a. fortsatta besvär gjordes ultraljud i mars 2000. Av remissen framgår att patienten hade besvär från ett område på 10 x 5 cm runt naveln där instrumenten förts in. Ultraljud visade inget anmärkningsvärt. Patienten har varit partiellt sjukskriven till och med 2000-06-30.

 

PATIENTEN anmälde nervskada efter operation av ljumskbråck 1999-09-08. Han yrkade ersättning för den vid operationen tillförda skadan. Han fick före operationen ingen information om att det fanns risk för att han vid operationen skulle få men för livet genom att någonting kan bli skadat vid eller i närheten av operationsärret. En anledning till operationen var att han lättare skulle kunna utföra sitt arbete som besiktningsman av hus, men han har tvingats sluta helt. Han har för närvarande tillfälligt arbete som politiker.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Frågor som rör information faller utanför patientskadelagen. I stället är det själva behandlingen och de skador som därigenom kan ha uppkommit som ska utredas och bedömas enligt gällande lag.

 

Patienten har en massiv heriditet för ljumskbråck. Han hade 1999 påtagliga besvär från höger sida och tilltagande besvär från vänster sida. Enligt vår uppfattning var operationen 1999-09-08 medicinskt motiverad. Den har utförts på rätt sätt enligt en vedertagen metod. De besvär patienten har beror med övervägande sannolikhet på att nervgrenar i huden har skadats vid operationen. När nervgrenar i huden skärs av vid en operation, kan det i enstaka fall ge en bestående nervskada. Det är en komplikation som i det enskilda fallet inte kan förutses och som inte hade kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av den valda metoden. Någon annan operativ metod hade inte heller tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. Ersättning har avböjts med stöd av 6 § första stycket 1.

 

Eftersom patienten hävdar att han inte fått någon information om risken för bestående skada så har ärendet även prövats på skadeståndsrättlig grund. Det är inte visat att det föreligger sådana brister i informationen att skadeståndsskyldighet föreligger.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning: – – –

 

Fråga om ersättningsbar skada

 

Nämnden anser i likhet med PSR att bråckoperationen den 8 september 1999 var medicinskt motiverad och att ingreppet utfördes på ett riktigt sätt enligt en vedertagen operationsmetod. Patientens besvär beror sannolikt på att små inte namngivna nervgrenar skadats under ingreppet. Under en operation är dessa grenar praktiskt taget omöjliga att identifiera. Att små nervgrenar vars exakta belägenhet man inte kan förutse och som i princip inte heller syns vid operationen, kan skadas, är en komplikation som man inte kan undvika, d.v.s. förebygga eller förhindra, genom ett annorlunda utförande av ingreppet eller genom val av annat tillgängligt förfarande som skulle tillgodose vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Nämnden anser därför att patienten inte är berättigad till ersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen. – – –

 

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 360/2001

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter