Logotyp Patientskadenämnden

2001:10

Skada av medpatient. Ej hälso- och sjukvård.

En patient har skadats av en medpatient. Skadan har inte uppkommit i samband med hälso- och sjukvård.

TILLÄMPLIGA LAGRUM

 

3 och 5 §§ patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 67-årig man som genomgått kranskärlsoperation. Operationen var komplikationsfri. Därefter vårdades patienten på en s.k. intermediärvårdsavdelning. Andra dygnet efter operationen blev patienten överfallen av en förvirrad medpatient som satte sig på patientens bröstkorg. De två nattsköterskor, som befann sig på sjuksalen, försökte omedelbart få bort den mycket förvirrade och aggressiva medpatienten, vilket tog en stund eftersom denne var mycket stark och gjorde kraftigt motstånd. Patienten fick efter incidenten intensiv smärta inom ett tallriksstort område centralt inom bröstkorgen som krävde behandling med smärtstillande medel och injektioner.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att han blivit överfallen av en annan patient då han vårdades vid thoraxkirurgisk klinik efter kranskärlsoperationen. Patienten anser att personalen har brustit i övervakning av den förvirrade medpatienten och att detta är anledningen till att överfallet inträffade. Han anser därmed att han är berättigad till ersättning genom patientförsäkringen.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som inträffar i samband med vård och/eller behandling. Lagen gäller för olycksfall i samband med undersökning, behandling eller annan åtgärd som har med vården att göra. Skador som uppkommer till följd av en brottslig handling av medpatient omfattas inte av patientskadelagen.

 

Vi har – för vår bedömning – inhämtat klinikens redogörelse för sjukhusets rutiner vad gäller övervakning och vård av nyopererade patienter samt incidentrapporten. Enligt de uppgifter vi har fått framgår att patienter som inte behöver intensivvård förs till intermediärvårdsavdelning, oftast dagen efter operationen men ibland redan samma dag. På intensivvårdsavdelning är personaltätheten ca en personal per patient. På intermediärvårdsavdelning är personaltätheten en personal (sjuksköterska) på 2–3 patienter. Personalen har huvuddelen av sin utrustning inne på salen och finns därför permanent runt patienterna. Enligt incidensrapporten förelåg ett mycket hastigt inträffat förvirringstillstånd hos medpatienten, som snabbt uppfattades av personalen. Den förvirrade medpatienten, en stark, fullvuxen man gick plötsligt rakt över salen till patienten och satte sig på honom. De åtgärder som vidtogs var att snabbt få bort den förvirrade medpatienten.

 

Enligt vår bedömning har händelsen inte inträffat i samband med vård eller behandling av sjukvårdspersonal. Ersättning kan därför inte lämnas genom patientförsäkringen. Vi har vidare bedömt att det inte föreligger sådant fel eller försummelse från sjukvårdens sida som kan ge rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadelagen gäller endast skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder av sjukvårdspersonal för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (3 och 5 §§ patientskadelagen).

 

Den anmälda skadan har inte uppkommit i samband med hälso- och sjukvård utan har orsakats av en medpatient. Den omfattas således inte av patientskadelagen. Ingenting tyder heller på att skadan vållats genom fel eller försummelse av vårdpersonal. Det föreligger därmed inte någon rätt till patientskadeersättning eller till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 424/2001

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter