Logotyp Patientskadenämnden

2001:08

Kännedom om att fordran på ersättning kunde göras gällande.

Preskriptionsfråga. Fråga om en person som frivilligt deltagit i en forskningsstudie och i samband därmed drabbats av en skada skulle anses ha haft sådan kännedom om att en fordran på ersättning kunde göras gällande så att rätten till ersättning blivit preskriberad (jfr NJA 2000 s. 285).

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§ 8 i 1991 års ersättningsbestämmelser. Numera 23 § patientskadelagen (1996:799) i den aktuella frågan

 

Ärendet gäller en 29-årig kvinna med PCO (polycystiskt ovarie syndrom). Patienten deltog i en forskningsstudie där patienter med PCO ingick. Man tog biopsier vid två tillfällen den 2 juni och 21 december 1993. Vid det första tillfället fick patienten sådana smärtor i benet att hon knappt kunde ta sig hem. Dagarna efter provet fick hon en kraftig blödning i benet. Patienten uppger att hon fick en ”lårkaka”. Vid den andra biopsin gick det bättre. Patientens problem med ömhet, stickningar och förhårdnad nedom ärren kvarstod. Hon hoppades att tiden skulle göra det bättre. Ömheten kom nu bara till och från men stelheten var kvar. Hon tränade mycket och besvären gjorde sig påminda dagligen. Av de medicinska handlingarna i ärendet framgår att vid ett läkarbesök i februari 1999 angav patienten att en ”killande känsla” samt ibland någon värk vid tryck kvarstår av besvären i höger lår.

 

PATIENTEN anmälde besvär i höger lår efter en biopsi den 15 juni 1993. Patienten anger i sin skrivelse till Patientskadenämnden att hennes besvär består i att hon känner stickningar, kraftigt stramande känsla och stundtals ömhet i benet. Hon kan inte acceptera detta eftersom hon ställde upp i ett forskningsprojekt som hon tyckte hade ett gott syfte. Patienten anger att hon aldrig hade ställt upp om hon hade vetat vad ingreppet innebar. Hon anger att hon inte känt till sina rättigheter och därför inte kunnat anmäla skadan tidigare.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt ersättningsbestämmelserna för patientförsäkringen måste anmälan ha kommit in inom tre år från det man fick kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från den tidpunkt då den åtgärd som orsakade skadan vidtogs. Anmälan är daterad den 14 januari 1999 och inkom till oss den 24 februari 1999. Muskelbiopsierna togs den 2 juni och den 21 december 1993. Även om patienten inte i direkt anslutning till dessa haft kännedom om att besvären skulle bli bestående måste det senast inom ett år efter det att man tog biopsierna ha stått klart att besvären skulle kvarstå. Eftersom anmälan inkommit för sent har vi inte sakprövat den.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att kraven endast var preskriberade till viss del och gjorde följande bedömning:

 

Av § 8 i tillämpliga ersättningsbestämmelser från 1991 framgår att den som vill kräva ersättning för behandlingsskada skall anmäla skadan till sjukvårdshuvudmannen eller försäkringsgivaren inom tre år från det han fick kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från den tidpunkt då den åtgärd som orsakade skadan vidtogs.

 

Patienten deltog frivilligt i en forskningsstudie och genomgick muskelbiopsi i lokalbedövning i höger lår den 2 juni 1993. I samband med biopsin upplevde patienten smärta och fick en svullnad på lårets utsida som läkte långsamt. På grund av kvarstående besvär sökte patienten företagsläkaren i december 1998.

 

I skadeanmälan daterad den 14 januari 1999 har patienten krävt ersättning för behandlingsskada.

 

Det framgår att patienten i nära anslutning till provtagningen hade kännedom om att det förelåg ett samband mellan biopsin och de akuta besvären. Hon får då även anses ha haft kännedom om att hon kunde kräva ersättning för sveda och värk. Nämnden konstaterar att hennes krav med avseende på ersättning för sveda och värk framställts efter utgången av den treåriga preskriptionstiden.

 

Före läkarbesöket i december 1998 kan patienten emellertid inte anses haft kännedom om att det kunde röra sig om en bestående skada som hon kunde kräva annan ersättning än sveda och värk för. Nämnden anser därför att patientens krav på ersättning utom vad avser ersättning för sveda och värk i anslutning till biopsin inte är preskriberat.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 593/2000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter