Logotyp Patientskadenämnden

2000:15

Underbensfraktur. Ej ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna är sådana att patienten skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 56-årig kvinna med en vänstersidig underbensfraktur.

 

Patienten ådrog sig en vänstersidig underbensfraktur den 17 januari 1997.

 

Hon inkom till akutmottagningen den 18 januari 1997. Patienten var mycket svullen i frakturområdet. Röntgen visade en uppsplittrad distal underbensfraktur med ett flertal fragment och även en ganska lång spiralkomponent som sträckte sig upp mot halva tibia (vadbenet). Huden var ganska ansträngd och patienten fick ligga och svälla av med benet i högläge några dagar. Hon hade gipsskena. Den 23 januari 1997 opererades patienten med reposition och plattfixation. Hon fick Dalacin före och efter operationen. I efter förloppet sårläkningsproblem och infektion.

 

På grund av utebliven läkning och plattbrott opererades patienten på nytt den 28 maj 1997 med rereposition, externfixation och bentransplantation efter att man tagit bort plattan. Fixationspinnarna lossnade p.g.a. pinninfektion. Patienten opererades på nytt den 10 juni 1997 med borttagning av externfixationen och sårrevision. Ny operation igen den 13 juni 1997 med sårrevision och omsättning av externfixationen och borttagning av platta. Den 25 juni 1997 ny operation med justering av externfixation och mjukdelsrevision då man också lade in gentamycinkulor. I januari 1998 kändes frakturen stabil och man avbröt gipsbehandlingen och patienten fick en ortos för att kunna belasta och sköta huden bättre. Den 13 juli 1998 gjorde man en ny uppborrning, dränage och inläggning av gentamycinkulor. Man misstänkte att infektion förelåg och patienten fick Dalacinbehandling på nytt.

 

PATIENTEN anmälde att hon fått benröta, felställning och utebliven läkning efter behandling av en vänstersidig underbensfraktur. Vid telefonsamtal har patienten tillagt att en underbensamputation är planerad.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Vår bedömning är att den behandling patienten fått varit medicinskt motiverad med hänsyn till hennes besvär.

 

Frakturen var splittrad och krävde operation. Man vidtog nödvändiga åtgärder och använde Dalacin som infektionsprofylax. Denna medicin tar ett brett spektrum av bakterier. Man avvaktade att svullnaden gick ned innan man opererade. Frakturen var av sådan karaktär att omfattande mjukdelslösning måste göras. Man undvek lateral incision (operativt insnitt beläget vid sidan) för att minska infektionsrisken. Vår bedömning är att operationen den 23 januari 1997 samt vården före och efter denna skett på ett korrekt sätt. Trots rigorösa åtgärder för att undvika infektion uppkom en sådan. Det är inte rutin att isolera denna typ av patientgrupp.

 

Infektionen har sannolikt tillförts i samband med operationen den 23 januari 1997. Den har inte varit möjlig att undvika. Det fanns ingen annan behandlingsmetod som tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sätt mindre riskfyllt sätt. Vår bedömning är att omständigheterna kring infektionen varit sådan att den skäligen får tålas.

 

Vad gäller de övriga komplikationerna patienten anmält, utebliven läkning och felställning är dessa en följd av frakturen som sådan. Besvären beror inte på att patienten tillförts någon skada som kunnat undvikas i samband med frakturbehandlingen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg liksom PSR att rätt till patientskadeersättning inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Infektionen har ansetts bero på att smittämne överförts vid operationen den 23 januari 1997. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna bedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av grundskadan och möjligheten att förutse infektionen.

 

Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk man alltid får räkna med och en komplikation som i det enskilda fallet som regel inte kan förebyggas eller förhindras genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall var grundskadan sådan att det förelåg en mycket stor risk för infektion. Risken för infektion var förutsebar på ett sådant sätt att infektionen kan sägas vara förväntad med den skada och de behandlingsförutsättningar som förelåg. Under sådana förhållanden anser nämnden att infektionen skäligen måste tålas utan rätt till ersättning.

 

Vad gäller komplikationerna med utebliven läkning, felställning och förkortning av benet anser nämnden på de skäl PSR anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 466/2000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter