Logotyp Patientskadenämnden

2000:05

ERCP. Ersättning.

Facitresonemang på metodval. Ersättning. Skadan hade kunnat undvikas genom ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle kunna ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 57-årig kvinna, som fått bukspottkörtelinflammation efter ERCP-undersökning 1997-03-26.

 

Patienten hade sedan barnaåldern haft gastritbesvär som tilltagit med åren samt psykiska besvär med ångest. 1968 opererades hon för gallsten. 1985 hade hon överproduktion av saltsyra, varvid en nervavskärning till magsäcken gjordes. Trots dessa åtgärder har hon haft kvarstående magbesvär och ett flertal besök genom åren. 1991 debuterade kolikliknande smärtor upptill i buken och på misstanke att patienten hade utvecklat sten i gallgångarna gjordes 1991-09-17 försök till röntgen av gallgångarna via gastroskop. Det gick inte att komma in i gallgångarna utan bara i bukspottkörteln, vilket ledde till bukspottkörtelinflammation. Man kompletterade ERCP-undersökningen med en intravenös gallgångsundersökning, som dock inte var konklusiv. 1991-11-11 kom patienten för nytt försök till gallvägsundersökning och öppnande av gallgången då det fanns viss misstanke om en mindre sten i djupa gallgången vid den intravenösa gallvägsundersökningen gjord månaden tidigare. 1991-11-12 gjordes ett nytt försök till ERCP men inte heller denna gång gick det att komma in i gallgången, varför man öppnade gallgången med en s.k. diatermikniv i hopp om att eventuell kvarsten i gallgången skulle kunna avgå spontant. Man beställde ånyo en intravenös gallgångsundersökning som även nu visade misstanke om sten i gallgången trots ingreppet. Förnyad undersökning med intravenös röntgen visade att gallvägarna nu var helt normalvida och att man inte hade några som helst tecken på kvarvarande stenar. Patienten har dock haft ytterligare 4 anfall av samma karaktär. Man misstänkte då att en eventuell kvarvarande sten i gallgångarna kunde ha försvunnit upp mot levergångarna och satte därför upp patienten för ny ERCP-undersökning. Denna utfördes 1992-02-20. Även vid detta tillfälle misslyckades man med att komma in i gallgången och kom bara in i bukspottkörtelgången. Eftersom patienten uppenbart hade besvär beslutade man sig för att göra en öppen galloperation 1992-02-25, varvid man fick ut en liten rundad sten av det utseende som beskrivits vid tidigare röntgenundersökningar.

 

I mars 1997 fick patienten åter bukbesvär. Hon genomgick en njurröntgen som var helt normal. Tanken på att gallstenssjukdomen hade återkommit föranledde en förnyad ERCP-undersökning 1997-03-26. Även vid detta tillfälle kom man in i bukspottkörtelgången och man avbröt då för att i stället beställa en ny intravenös gallröntgen. Vid detta tillfälle fick patienten åter bukspottkörtelinflammation som en följd av röntgenundersökningen, vilket föranledde vård tiden 19970328–19970401. Den intravenösa gallvägsröntgen som gjordes visade dock helt fria djupa gallvägar.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada, att bukspottkörteln skadats vid undersökningen 1997-03-26.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET avböjde ersättning med – såvitt här är i fråga – följande motivering:

 

Vi har funnit att det var medicinskt motiverat att utföra ERCP-undersökningen 1997-03-26 med anledning av misstanke om att gallstenssjukdomen hade återkommit. Undersökningen utfördes enligt vedertagen metod och på ett riktigt sätt. Nästan alla som går igenom undersökningen får en viss påverkan på bukspottkörteln utan att detta leder till några större besvär. Emellertid utvecklas ibland en inflammation i bukspottkörteln. Denna komplikation går inte att undvika genom ett annorlunda utförande av undersökningen. Någon annan jämförbar, mindre riskfylld, metod finns heller inte att tillgå. – – – Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning med hänvisning till 6 § första stycket 1 (och 3) patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till patientskadeersättning förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden delar bedömningen att inflammationen i bukspottkörteln efter ERCP-undersökningen inte gått att undvika genom ett annat utförande av det valda förfarandet. Emellertid anser nämnden – särskilt mot bakgrund av att tre tidigare försök med ERCP-undersökning gjorts utan att man lyckats kartlägga djupa gallgångarna – att indikationen för undersökningen var svag och att patientens vårdbehov hade kunnat tillgodoses på ett mindre riskfyllt sätt om man avstått från ERCP. I stället borde man ha undersökt patienten med enbart en röntgenkontrastundersökning av gallvägarna. Inflammationen i bukspottkörteln hade således kunnat undvikas och rätt till patientskadeersättning föreligger enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 30/2000

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter