Logotyp Patientskadenämnden

1999:17

Epicondylit. Ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna är sådana att patienten inte skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 och tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 44-årig kvinna med epicondylitbesvär.

 

Patienten anmälde att hon i samband med en operation fått en stafylokockinfektion i operationssåret.

 

Patient hade lateral epicondylit (”tennisarmbåge”) sedan år 1995. Hon opererades den 24 februari 1997 (operation enligt Homan höger armbåge). Patienten sökte läkare den 17 mars 1997 eftersom hon var orolig för att det svullnat upp litet runt ärret i samband med att hon hade använt armbågen. Det anges i journalanteckningarna att det var litet varmt men att ärret var retningsfritt. Patienten hade ingen feber. Hon sökte sedan akut den 26 mars 1997 på grund av smärta och svullnad över det läkta operationssåret. Man tog odling och patienten uppmanades att återkomma vid tecken på infektion i form av feber eller tilltagande smärtor i armbågen.

 

Den 27 mars 1997 anges att patienten utvecklat en abscess under ärret som spruckit upp. Man tog nya infektionsprover, öppnade och spolade rent. Patienten fick en remiss till distriktssköterskan för dagliga spolningar. Hon insattes på Heracillinbehandling. När patienten sökte den 4 april 1997 visade röntgen inget skelettengagemang. Man gjorde en sårrevision. Patienten fick sedan ha en gipsskena under 2 veckor. Hon fick gå på dagliga omläggningar hos distriktssköterskan tills såret hade läkt. Den 28 april 1997 anges i de medicinska handlingarna att såret blivit allt mindre och man såg nu endast en glipa som mätte cirka 1 cm och som var 3 cm som bredast. Det vätskade något från såret. Man satte ut antibiotikabehandlingen. Den 4 maj 1997 anges att patienten hade klarat att arbeta några dagar. Vid undersökningen den 13 juni 1997 anges att patienten upplevde en klar förbättring och man kunde se ett välläkt sår.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling. – En förutsättning för att ersättning ska kunna lämnas för en infektion är att smittämnet har överförts i samband med någon vårdåtgärd. Lagen anger vidare att ersättning inte kan lämnas i de fall omständigheterna varit sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn ska därvid tas till arten och svårighetsgraden av den sjukdom eller skada för vilken behandling skett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheterna att förutse infektionen. – PSR:s bedömning är att infektionen tillförts i samband med operationen. Av de medicinska handlingarna framgår dock att det var en ytlig infektion som läkte på cirka 3 månader. Patienten har enligt vår bedömning inte fått några kvarstående besvär till följd av infektionen. De besvär som beskrivs i intyg utfärdat den 5 maj 1998 beror på patientens grundsjukdom.

 

Patienten förde ärendet vidare till Patientskadenämnden och anförde att hon smittades av en stafylokockinfektion under ett ingrepp av så kallat ”ren” karaktär och att infektionen förlängde hennes sjukskrivningstid med det dubbla och gjorde det nödvändigt med dagliga omläggningar. Dessutom har läkningen av den sjukdom hon opererades för förlängts. – Patienten önskade också svar på vad en patient ”skäligen skall tåla” i samband med behandling i sjukvården.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Samband har ansetts föreligga mellan den aktuella operationen i höger armbåge den 24 februari 1997 och den anmälda infektionen. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av den sjukdom som åtgärden avsett samt grundskadan, patientens hälsotillstånd i övrigt och möjligheten att förutse infektionen.

 

Patienten, som var polis, besvärades av epikondylitbesvär sedan 1,5 år före operationen. Besvären dämpades temporärt av cortisoninjektion. Hon hade dock klara handikapp i sitt arbete. Normal läkningstid efter en operation av detta slag är cirka en månad. Den tillförda infektionen klingade av efter knappt fyra månader. Enligt journalanteckningar den 16 juni var patienten relativt återställd.

 

Infektionen var ytlig med en abscess under ärret. Den medförde dagliga omläggningar och spolningar hos distriktssköterska. Vidare behandlades patienten med en gipsskena under fjorton dagar och genomgick en sårrevision i lokalbedövning vid ett tillfälle. Enligt nämndens uppfattning är det dessutom övervägande sannolikt att någon del av de kvarvarande besvären efter operationen också är hänförlig till infektionen.

 

En samlad bedömning ger resultatet att patienten inte bör tåla infektionen, främst mot bakgrund av gipsbehandlingen, sårrevisionen och sjukskrivningstidens längd. Ersättningsbar patientskada föreligger således.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 245/1999

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter