Logotyp Patientskadenämnden

1999:06

Operation med knäprotes. Ej ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna är sådana att patienten skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 och tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 77-årig man som i många år haft smärtor från båda knäna.

 

Besvären har varit mest uttalade i vänster knä.

 

Patienten har som patientskada anmält att han fått en infektion efter protesoperation i vänster knä den 9 september 1997. Patienten uppgav att han har haft svåra besvär av infektionen. Han har blivit orkeslös och han har haft besvär med magen. Operation av höger knä har fått skjutas upp p.g.a. infektionen. Han har också fått ryggbesvär till följd av att han har använt krycka.

 

Patienten genomgick artroskopi (undersökning av knäleden med hjälp av ett s.k. skop) av vänster knä den 6 september 1996. Undersökningen visade uttalad artros (sjuklig förändring i leden). Den 9 september 1997 gjordes protesoperation och patienten fick en s.k. AGC-protes. Efter några dagar kom serös vätska (blodvätska) från operationssåret och patienten fick antibiotika. Han skrevs ut från sjukhuset den 17 september 1997 och uppmanades att höra av sig vid tecken på infektion. Den 19 september 1997 återkom han till sjukhuset med sekretion i bandaget. Såret visade inga tecken på infektion och rörligheten i knäet var god. Patienten hade fortsatt antibiotikabehandling. Den 21 september 1997 lades han in på sjukhus p.g.a. misstanke om infektion. Odling visade stafylokocker. Den 29 september 1997 gjordes synovektomi (avlägsnande av ledhinna) och noggrann rengöring av operationsområdet och inläggning av antibiotika. Patienten skrevs ut från sjukhuset den 20 oktober 1997. Såret var läkt i början av december 1997. Patienten fick fortsatt antibiotika.

 

Patienten har haft tilltagande besvär från höger knä. Vid läkarbesök den 24 juli 1998 ville man dock avvakta med operation för att se om vänster knä skulle hålla sig infektionsfritt. Den 8 oktober 1998 noterades att vänster knä fungerade utmärkt. Patienten sattes upp på väntelista för operation av höger knä. Han hade fortfarande antibiotikabehandling.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Rätt till ersättning är dock utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheterna att förutse infektionen. – Enligt PSR:s bedömning har infektion tillförts i samband med operationen den 9 september 1997. Operationen har utförts i ett område som ur bakteriologisk synpunkt betraktas som rent. Patienten hade emellertid en svår artros. Infektionen behandlades på korrekt sätt och var utläkt efter ca tre månader. Patienten har dock haft fortsatt antibiotikabehandling och operation av höger knä har fått skjutas upp. Vänster knä fungerade dock väl i mars 1998 och utmärkt i juli 1998. Enligt PSR:s bedömning har omständigheterna kring infektionen inte varit sådana att patienten har rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde samma bedömning som PSR med följande motivering:

 

Främst med beaktande av den allvarliga grundsjukdomen – knäartros – och att infektionen, trots att den inte kunnat förutses, inte äventyrat protesfunktionen delar nämnden PSR:s bedömning att infektionen skäligen måste tålas. Någon ersättningsbar patientskada föreligger därför inte.

 

Nämnden har vidare noterat att PSR i beslutsbrev till patienten den 8 mars 1998 angivit att patienten har rätt att återkomma om infektionen medför bestående besvär. Nämnden förutsätter att PSR avsett att patienten skall bibehållas sin rätt att återkomma under tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 7/1999

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter