Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
25913004-surgical-doctor-in-full-concentration-on-operation (2).jpg

Sveda- och värkersättning – Så här funkar det!

Om du på grund av en patientskada drabbats av ett fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk. Denna artikel ger dig matnyttig information om ersättningen som ibland kallas ”plåster på såren”.

 

Ersättning för sveda och värk lämnas för:

 

- Rent kroppsliga defekter

- Smärta och andra fysiska obehag

- Psykiska besvär som ångest, depressioner, sömn- och koncentrationsstörningar

- Olika sorters vård och behandling

 

Tänk på: Om psykiska besvär ska anses vara en personskada krävs att det finns en medicinskt påvisbar effekt. Har du exempelvis varit sjukskriven eller genomgått terapi på grund av de psykiska besvären? Det räcker inte att du haft en normal känslomässig reaktion av en skadegörande handling, såsom exempelvis rädsla, vrede eller sorg. Ersättning för sveda och värk lämnas inte när du känner dig kränkt.

 

Vad bestämmer ersättningens storlek?

Den absolut viktigaste faktorn för att bestämma vilken sveda- och värkersättning du kan ha rätt till är den akuta sjuktiden, det vill säga skadans läkningstid. Man behöver även ta reda på:

 

- Vilken typ av skada det är frågan om

- Vilken intensitet lidandet haft

- Vilken svårighetsgrad behandlingen haft

- Var du har vistats, i sjukhuset eller i hemmet.

 

Akuta sjuktiden – Vad innebär den?

Sveda- och värkersättningen är alltså avsedd till att ersätta det fysiska och psykiska lidande samt obehag som en skada orsakar under läkningstiden, den akuta sjuktiden.

Den akuta sjuktiden anses löpa fram till dess att du blivit frisk eller då din skada resulterat i en invaliditet. En invaliditet kan föreligga först när den akuta vården och behandlingen har avslutats och skadans tillstånd blivit stationärt. Tänk på att den akuta sjuktiden inte behöver sammanfalla med din sjukskrivningstid utan kan pågå under både kortare och längre tid.

 

Sveda- och värkersättning kan lämnas utanför den akuta sjuktiden:

 

- Om du genomgår nya operationer eller behandlingsperioder under invaliditetstid

- Om du drabbats av nervskada

- Om du drabbats av särskilt svåra skador, exempelvis synförlust eller förlamning

- Om du drabbats av ett ökat lidande på grund av en diagnosfördröjning.

 

 

Trafikskadenämnden fastställer hjälptabeller som används vid beräkning av sveda- och värkersättning

 

I tabellerna tas bland annat upp:

 

- Vad grundbeloppet blir per månad

- Vad svår fysisk och psykisk skada innebär

- Vilka behandlingar som ger en förhöjd ersättning

 

Kom ihåg: Bedömningen är individuell och skaderegleraren har stor frihet. Det är vanligt att försäkringsbolaget lämnar 25, 50 eller 75 procent av grundbeloppet. En nedsättning av ersättningen förekommer exempelvis när det är fråga om långa akutperioder där besvären emellanåt varit lindrigare och vid diagnosfördröjningar.

 

Exempel på situationer med förhöjd sveda- och värkersättning:

 

Exempel 1

Om du drabbats av en patientskada som innebär att du varit inneliggande på intensivvårdsavdelning (IVA) kan du ha rätt till en förhöjd ersättning på 50 procent.

 

Exempel 2 

När du drabbats av en patientskada som innebär att du haft behov av anordning (fixator) som ger stöd och stabilitet åt någon del av kroppen, exempelvis handled eller fotled, kan ersättningen bli förhöjd med 40 procent.

 

Exempel 3

Om du behövt ha en tarmstomi eller blåsstomi alternativt vid en djup infektion behövt dagliga omläggningar kan ersättningen bli förhöjd med 20 procent.

 

Tänk på att: Vid förhöjd ersättning utgår man alltid från grundbeloppet enligt tabellen. En förhöjning innebär ett påslag på 10–50 procent. Du kan aldrig få en förhöjning över 50 procent på grundbeloppet.

 

Visste du att: För fysiskt eller psykiskt smärtsam behandling som inte sker under akut sjuktid lämnas ett särskilt ersättningsbelopp per behandlingstillfälle. Denna ersättningsform är vanlig vid tandskador.

 

 

Klicka här för att ta del av Trafikskadenämndens hjälptabeller.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter