Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
1930617-doctor-and-nurse-running-in-passageway (1).jpg

Har du skadats inom vården? Du kan ha rätt till ersättning!

 

Denna artikel ger dig översiktlig information och vägledning i hur du som skadad patient gör för att få möjlighet till patientskadeersättning.

 

Visste du om att du som patient i Sverige är försäkrad?

Enligt patientskadelagen (1996:799) har alla vårdgivare i Sverige, både offentliga och privata, en skyldighet att teckna en patientförsäkring. Patientskadeersättning kan lämnas för såväl fysiska som psykiska personskador som drabbat en patient i samband med hälso- och sjukvård i Sverige om det handlar om någon av dessa skadetyper:

 

    1. Behandlingsskada som kunnat undvikas

    2. Fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter eller utrustning

    3. Felaktig diagnos

    4. Infektion

    5. Olycksfall

    6. Felaktig läkemedelsförskrivning

 

Här läser du mer om vilka skadetyper som definieras som patientskada.

 

När räknas du som patient?

Begreppet patient definieras inte i patientskadelagen. Enligt förarbetena till lagen framgår dock att med patient avses alla som etablerat en kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal angående sitt eget hälsotillstånd. På vilket sätt kontakten har etablerats spelar ingen roll. När någon genomgår undersökning, vård eller behandling ska personen betraktas som patient, oavsett anledningen till åtgärden.

 

Hur du anmäler en skada

Om du upplever att du som patient drabbats av en fysisk eller psykisk skada kan det vara fråga om en ersättningsbar patientskada. Hur du ansöker om ersättning sammanfattas nedan i två steg:

 

1. Du anmäler skadan direkt till försäkringsbolaget. Har skadan inträffat inom den offentliga vården anmäler du den till Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Om du istället har drabbats inom den privata vården ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag där vårdgivaren tecknat patientförsäkringen. Vänd dig till vårdgivaren för att få information om var försäkringen är tecknad.

 

2. Därefter utreder försäkringsbolaget ditt ärende och gör en bedömning om du har rätt till patientskadeersättning. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du begära en kostnadsfri prövning i Patientskadenämnden. Vid nämndens sammanträde avgörs om nämnden anser att försäkringsbolagets beslut bör ändras. Nämndens bedömning sammanställs i ett rådgivande yttrande som försäkringsbolagen i de allra flesta fall rättar sig efter.

 

 

Tänk på: En prövning i Patientskadenämnden är kostnadsfri. Om du inte är nöjd med nämndens bedömning har du slutligen en möjlighet att vända dig till domstol.

 

Kom ihåg: Vid en eventuell domstolsprövning står man för sina egna rättegångskostnader. Den tappande parten är även skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter