Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
Man_dator.jpg

Har du haft kostnader i samband med att du skadats inom vården? Då kan du ha rätt till ersättning!

 

Denna artikel ger dig information kring vad som gäller när du haft kostnader i samband med en patientskada. I skadeståndslagen anges att sjukvårdskostnader och andra kostnader ska ersättas. Även den som är särskilt nära anhörig ska få skälig kompensation. Detta innebär att i princip alla typer av kostnader som uppkommit till följd av patientskadan kan ersättas.

 

Kostnaderna kan delas in enligt nedan:

 

- Kostnader för förfluten tid

 

Detta handlar om ökade kostnader som uppkommit under den akuta sjukdomstiden (läkningstiden) till följd av patientskadan.  

 

- Framtida kostnader

 

Det här är fråga om ökade kostnader som dyker upp längre fram i tiden då du drabbats av en bestående skada.

 

- Kostnader för den som står den skadelidande särskilt nära

 

Detta innebär att make, maka, sambo, registrerad partner, barn och föräldrar kan ha rätt till ersättning för skäliga kostnader och inkomstförluster som exempelvis kopplas till sjukbesök eller vård av den som skadats.

 

Skyldighet att begränsa skadans verkningar

Om du skadats har du en plikt att se till så att de ekonomiska effekterna av skadan begränsas. Har du till exempelvis rätt att få ersättning från annat håll har du en skyldighet att vända dig dit i första hand. Det innebär även att du ska försöka hålla nere kostnaderna och inte välja dyrare alternativ.

 

 

Vilka kostnader kan jag få ersättning för? Exempel:

 

- Sjukvårdskostnader

 

- Rehabiliteringskostnader

 

- Resekostnader

 

- Kostnader för hjälpmedel

 

- Kostnader för städhjälp, trädgårdsskötsel och snöröjning

 

- Kostnader för särskilda anordningar i hemmet eller på jobbet

 

Konkurrerande skadeorsaker

Det är viktigt att skilja på kostnader du ändå skulle haft för grundskadan och de merkostnader som tillkommit på grund av patientskadan. Har du exempelvis en grundsjukdom som gör att du kommer upp i högkostnadsskyddet för sjukvård har inte någon ersättningsbar merkostnad uppkommit till följd av patientskadan.

 

Nödvändiga och skäliga kostnader

För att du ska ha rätt till ersättning krävs att kostnaderna är nödvändiga och skäliga. Om så är fallet ersätts kostnaderna oftast fullt ut. När det gäller skälighetsbedömningen handlar det inte om rätten till ersättning i sig. Om din patientskada innebär nödvändiga kostnader som du inte skulle haft om du inte skadat dig ska dessa ersättas fullt ut. Skälighetsbedömningen tar endast sikte på själva beloppet i sig. 

 

Exempel kring begreppen nödvändiga och skäliga kostnader:

 

Exempel 1

Sveriges allmänna sjukvård anses vara normal standard. Därför har du normalt sett endast rätt till ersättning för sjukvårdskostnader upp till högkostnadskort inom allmän vård. Om du drabbats av en patientskada och söker dig till en privat klinik för behandling av skadan är det vanligt att kostnaderna för detta inte kan ersättas. Anledningen är att dessa kostnader ofta blir högre och anses därför inte skäliga.

 

Exempel 2

När du skadats kan du behöva städhjälp. Du ansvarar för att anlita någon som gör jobbet för ett skäligt belopp/timme. Om det visar sig att denna typ av arbetskraft normalt kostar 250 kr/timme ska detta belopp anses som skäligt. Väljer du dyrare städhjälp får du själv betala mellanskillnaden. Om du har möjlighet att beviljas hemtjänst kan månadsbeloppet för sådan anses vara högsta belopp för vad som anses vara skäligt för städhjälp. Det förutsätter givetvis att du inte hade behov av hemtjänst redan tidigare.

 

Exempel 3

 Många undrar om man kan få ersättning för kostnaden att anlita ett juridiskt ombud, ex. en advokat. Denna typ av kostnad ersätts inte eftersom ombudskostnader inte anses vara en nödvändig kostnad. En prövning i Patientskadenämnden är kostnadsfri. Om du inte är nöjd med nämndens bedömning har du slutligen en möjlighet att vända dig till domstol. Vid en domstolsprövning står du själv för dina rättegångskostnader. Tänk på att den som förlorar målet är skyldig att betala även motpartens rättegångskostnader. Ombudskostnader kan i vissa fall ersättas genom din hemförsäkring.  

 

Viktigt att komma ihåg: Du har bevisbördan för att visa att kostnaden har uppkommit som en följd av patientskadan. Du behöver också visa att kostnaden är nödvändig och skälig. Spara därför kvitton och annat underlag som kan ge stöd för att du haft de kostnader du uppgett. När du anmält en patientskada och begärt ersättning för kostnader kommer försäkringsbolaget vilja att du skickar in kostnadsunderlaget.  

 

Tänk på: Kostnader kan i vissa fall uppkomma för någon som inte är den skadade och inte heller särskilt nära anhörig. Det är då fråga om en så kallad tredjemansskada som inte är ersättningsbar utom i vissa få undantagsfall.

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter