Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
41521338-operating-room-nurse-prepare-surgical-equipment-for-surgeon (1).jpg

Har du drabbats av en bestående skada? Så här fungerar ersättningen!

När du råkat ut för en patientskada som medfört en bestående fysisk eller psykisk skada kan du ha rätt till ersättning för bestående men. Det handlar om skadeföljder som antas påverka dig resten av livet. Denna artikel förklarar översiktligt hur ersättningen bestäms i en sådan situation.  

 

Här är några exempel på bestående men som kan ersättas:

 

- Förlust eller nedsättning av syn, hörsel, känsel, lukt eller smak

- Kronisk smärta

- Nedsatt funktion i armar och ben

- Svårigheter att röra sig

- Minnes- och koncentrationssvårigheter

- Psykiska besvär

 

Tänk på: Försäkringsbolaget gör ingen invaliditetsbedömning förrän ett till två år efter det att patientskadan inträffade. Det är nämligen först efter en viss tid det går att bedöma om skadan har blivit bestående och vilken omfattning den bestående skadan har.

 

 Hur bestäms ersättningens storlek?

 

- Ersättningens storlek bestäms genom en medicinsk invaliditetsgrad. Med det menas storleken på den fysiska eller psykiska funktionsnedsättningen.

 

- Vid bedömningen av funktionsnedsättningen spelar det ingen roll vilket yrke eller fritidsintresse du har. Hänsyn tas heller inte till andra speciella förhållanden. Det enda som bedöms är den funktionsnedsättning som orsakats av patientskadan.

 

- Den medicinska invaliditetsgraden graderas på en skala från 0–99 procent. Vid total medicinsk invaliditet, alltså 100 procent, finns ingen funktion kvar överhuvudtaget.

 

- Ersättningens storlek styrs även av vilken ålder du hade vid invaliditetsdatumet.

 

Tänk på: Patientförsäkringen lämnar endast ersättning för patientskador. Din grundsjukdom kan eventuellt ersättas genom en privat sjukförsäkring om du tecknat en sådan.

 

Visste du: Att försäkringsbolaget som utreder din skada ofta tar hjälp av medicinska rådgivare för att bestämma den medicinska invaliditetsgraden. Ofta görs bedömningen utifrån invaliditetsintyg och journaluppgifter. Försäkringsbolaget tar också hjälp av två medicinska tabellverk som utgivits av Svensk Försäkring: ”Medicinsk invaliditet – skador” och ”Medicinsk invaliditet – sjukdomar”.

 

Klicka här för att ta del av tabellen för skador.

 

Klicka här för att ta del av tabellen för sjukdomar.

 

Bra att veta: Procenttalen i tabellerna är maximalvärden (ramvärden) för total förlust eller funktionsnedsättning. När det inte är fråga om total förlust eller funktionsdefekt blir invaliditetsgraden endast en del av ramvärdet. 

Exempel på skador med olika medicinska invaliditetsgrader:

 

Exempel 1

En patientskada som innebär total synförlust på ett öga ger enligt hjälptabellen en medicinsk invaliditet på 14 procent.

 

Exempel 2

I vissa fall kan en patientskada resultera i en organförlust. Förlust av en lunga innebär exempelvis en medicinsk invaliditet på 25 procent.

 

Exempel 3

Om en patientskada medfört att ett helt lillfinger behövts amputeras resulterar det i en medicinsk invaliditetsgrad på 4 procent.

 

Kom ihåg: De medicinska tabellverken är hjälptabeller. Detta innebär att det ibland, där det finns vissa individuella omständigheter, kan vara motiverat att göra avsteg från tabellerna.

 

Merinvaliditet

Om en patientskada uppstår vid behandling av en grundsjukdom kan det resultera i en merinvaliditet. Detta innebär skillnaden mellan den bestående invaliditet som din grundsjukdom normalt har vid en lyckad behandling och den totala invaliditeten sedan patientskadan tillkommit.

 

Ett tydliggörande exempel:

 

Din grundsjukdom motsvarar vanligtvis, vid en lyckad behandling, en bestående invaliditet på 5 procent. Men på grund av patientskadan hamnar den totala invaliditeten istället på 8 procent. Merinvaliditeten utgör då 3 procent.

 

8 (total invaliditet) – 5 (grundinvaliditet) = 3 (merinvaliditet)

 

Värt att känna till: Själva ersättningsbeloppet bestäms utifrån ett tabellverk som fastställs årligen av Trafikskadenämnden. I tabellen utgår man från invaliditetsgraden och patientens ålder för att få fram det belopp som ska lämnas i ersättning. Tabellverket anpassas till dagens penningvärde.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter