Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
Skriva.jpg

Drabbats av ärr efter felbehandling inom vården? Ansök om ersättning!

 

Om du drabbats av en utseendemässig förändring på grund av en patientskada kan du få ersättning för utseendemässig skadeföljd. Det kan handla om att du fått ett ärr, förlorat en kroppsdel eller drabbats av andra missprydande förändringar som direkt kan uppfattas av någon utomstående. Denna artikel fokuserar på ärr och den ersättning som kan bli aktuell.  

 

Så här ansöker du om ärrersättning:

 

1. Fotografera ärret bredvid en måttstock eller liknande så att det går att bedöma ärrets storlek. Vanligtvis behöver du vänta ca ett år efter det att skadan uppkom innan du fotograferar ärret. Det tar nämligen en viss tid för den utseendemässiga skadeföljden att utvecklas till ett ärr.

 

2. Ta kontakt med försäkringsbolaget och anmäl patientskada. Har du skadats inom den allmänna vården är det försäkringsbolaget Löf du vänder dig till. Har du vårdats privat kontaktar du aktuell klinik för att få information om vilket försäkringsbolag du ska vända dig till. Skicka även in dina nytagna ärrfotografier. Bilderna måste självklart vara oretuscherade och visa ärrets utseende, storlek och placering på kroppen.

 

3. Försäkringsbolaget lämnar ett slutligt beslut i ditt ärende. De tar först ställning till om det föreligger en patientskada. Om så är fallet beräknar de ersättningens storlek, dvs. hur mycket ersättning du får för din utseendemässiga skada.

 

4. Om du inte är nöjd med bolagets beslut kan du begära en prövning hos oss i Patientskadenämnden. Nämnden gör då en ny opartisk och kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

 

Tänk på: Försäkringsbolaget kan göra ett avdrag från din ärrersättning eller till och med avböja rätten till ersättning helt om du på grund av din grundsjukdom ändå skulle ha fått ett ärr. Du kan endast få ersättning för ett ärr som bedömts vara en godkänd patientskada.

 

 

Trafikskadenämnden har tagit fram en särskild ärrtabell för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

 

Klicka här för att få tillgång till ärrtabellen

 

Med hjälp av ärrtabellen bestäms ersättningen så här: 

 

1. Ärrets placering på kroppen. Är det fråga om huvud/hals, hand, arm, ben, fot eller bål?

 

2. Ärrets svårighetsgrad enligt följande kategorier:

 

- Framträdande

- Klart framträdande

- Missprydande

- Klart missprydande

- Uppenbart missprydande

- Synnerligen missprydande

 

3. När det finns flera ärr på olika kroppsdelar brukar det ske en sammanläggning. Finns i stället flera ärr på samma kroppsdel brukar en sammanvägning göras.

 

4. Ersättningens storlek justeras med hänsyn till din ålder. Det betyder att du får en förhöjd ersättning om du är under 25 år. För dig som är 26 år eller äldre görs en åldersreducering som innebär att ersättningen blir lägre ju äldre du är. Detta görs rent statistiskt utifrån beräknade antal år att leva med den utseendemässiga förändringen.

 

Bra att veta: Ärrtabellen är endast en hjälptabell och bedömningen görs individuellt från fall till fall. Det betyder att ersättningen kan bestämmas till både högre och lägre belopp än de som framgår av tabellen.

 

 

Tips! På Trafikskadenämndens hemsida finns även en ärrtjänst som kan fungera som ett stöd vid bedömning av ärrersättning. Där kan du få en uppfattning om storleken på ersättningen genom att ange var på kroppen ditt ärr är placerat och sedan jämföra med referensbilder.

 

Klicka här för att komma till ärrtjänsten.

 

Exempel på hur ärrersättningen räknas fram:

 

Exempel 1

Du har fått ett missprydande ärr på armen. Då ligger ersättningsintervallet mellan 18 300 – 30 300 kronor. Om du är 21 år blir summan för ersättningen förhöjd med 20 procent. Intervallet hamnar då mellan 21 960 – 36 360 kronor.

 

Exempel 2

Du har fått ett framträdande ärr på foten. Då ligger intervallet för ersättningen mellan 5 400 – 8 100 kronor. Om du är 45 år görs en åldersreducering som innebär att du kan förvänta dig 80 procent av summan som motsvarar full ersättning. Intervallet ändras då till 4 320 – 6 480 kronor.

 

Exempel 3

Du har fått ett uppenbart missprydande ärr på magen. Då ligger ersättningen mellan intervallet 43 300 – 75 700 kronor. Om du är 85 år kan du räkna med en åldersreducering som innebär att du får behålla ca 15 procent av beloppet som motsvarar full ersättning. Intervallet hamnar då mellan 6 495 – 11 355 kronor.

 

Genom att klicka här får du tillgång till åldersfaktortabellen.

 

Kom ihåg: Beloppen och övriga siffror i exemplen ovan gäller för år 2022 och kan komma att ändras framöver.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter